Namiddaglicht aan de Koningsweg

KersttochtOver zompige gronden ging de kersttocht die we vandaag door het achterland van de Koningsweg maakten. Terwijl we bij vlagen diep wegzakten in de gulzig slurpende leemgrond, lieten we de landschappelijke tafereeltjes schilderachtig en door een weemoedig stemmend namiddaglicht getemperd, op ons afkomen. Zo’n moment dat de stilte je tot een diepzinnig overpeinzen kan verleiden. Daarom bij deze een kleine impressie die we maakten van deze aangenaam stemmende tocht.

Kersttocht

kersttocht

DSC00032

kersttocht

De laatste witte kerst in de Achterhoek

kerst 2010 cDeze keer een groene kerst. Maar onverwoestbare herinneringen bewaren we aan de laatste witte kerst in 2010. De Achterhoek ging onder de hermelijnen draperie van koning winter gehuld. Het karakteristieke coulisselandschap lag er zo fraai bij dat we ondanks de kerst maar moeilijk binnen te houden waren.

kerst 2010 b

Het enige minpuntje van die dag was dat ik diep in een door sneeuw vol gestoven greppel stapte, maar desondanks met de schrik vrijkwam.

Over die witte kerst was zelfs weerman Erwin Kroll  euforisch, zo moge hij hier getuigen.

Kunstige luchten aan de Koningsweg

Regenboog koningsweg

Dreigende luchten, woeste wolkenpartijen en ontketende buien hebben bij kunstenaars altijd de drang tot vastleggen opgeroepen. De typische Hollandse luchten die alles te maken hebben met het verschijnsel van lage horizonten, tref je ook aan in het landschap rondom de Koningsweg.

Soms kunnen driftige weersstemmingen beelden oproepen die herinneren aan vroegere perioden in de schilderkunst. Zoals het schilderij De Regenboog, van Willem Roelofs, schilder van de Haagse School.Willem Roelofs

Willem Roelofs heeft zijn regenboog waarschijnlijk in plein air tussen de buien door in olieverf geschetst, en in zijn atelier voltooid. Maar het kan niet uitgesloten worden dat hij slechts met de herinnering aan het landschap met regenboog, het schilderij in zijn geheel in het atelier vervaardigde.

In deze snelle van geduld gespeende tijd maak je even een kiekje van zulke momenten, zodat je later de herinnering eraan kunt ophalen. Zoals de foto van de omgeving van de Koningsweg met regenboog getuigen mag.

Rovers aan de Koningsweg

Sperwer pauzeert.Dieren hanteren andere morele normen dan mensen. En dat blijkt ook uit het gedrag van het gevogelte dat rondom de Koningsweg verblijft. Wie er oog en oor voor heeft, kan zich vermaken met het boeiende gedrag van de rovers onder de vogels. Deze ZZP’ers struinen de wijde omgeving van de Koningsweg af op hun favoriete hapje.

Door hun fysieke vaardigheden die vooral in de vorm van de snavel, sterke klauwen en de op virtuoze vliegkunst gerichte vleugels gebaseerd zijn, hebben ze er weinig moeite mee vliegensvlugge of snel trippelende prooien te verschalken teneinde ermee in het eigen levensonderhoud te voorzien. Enig raffinement is daarbij geboden, want de concurrentie is moordend.

De afgelopen weken werden we regelmatig verrast met vliegende rovers die even kwamen buurten. Zoals de hierboven afgebeelde sperwer, die tussen zijn snelle acceleraties in even op adem probeerde te komen in een van onze fruitbomen. ZZP’er zijn is namelijk een vermoeiend vak, en dan wil je wel even uitblazen.

Na de korte rustpauze ging de sperwer dan ook weer meteen aan de slag onder het motto, de een zijn dood, is de ander zijn brood.