Ochtendgloren in de breedste zin van het woord

ander lichtfMet een aromatische tonaliteit die aan vruchtensaus over een sorbet doet denken, was deze ochtend dit plaatje vanuit het achterraam te aanschouwen. Ver weg hoor je de vage geluiden van het ontwakende leven, schieten hier en daar vogels schuchter over en voel je dat achter deze lucht de koude nadert. Niet zo koud als een sorbet, maar misschien toch genoeg voor een dikkere jas.

Advertenties

Bekveld geeft het lichtend voorbeeld

SONY DSCHet A-team

De donkere dagen van december smeken om licht in de duisternis. En misschien niet onterecht dat Bekveld hier het lichtend voorbeeld geeft door het licht in de duisternis dan maar zelf te scheppen. Daarom toog uw verslaggever te velde na een tip ontvangen te hebben door de novemberduisternis naar een plek waar aan dit licht gewerkt wordt. Een stroeve tocht door de nog net niet winterende Bekveldse dreven bracht mij aan de poort van het land van Jan Oldenhave, bij velen ook bekend is als bron van ander vermaak. Daar werd een gezelschap aangetroffen dat in opperste lichtvaardigheid aan het licht in de duisternis werkzaam was zodat de donkere dagen van december in een zee van feestelijk licht zullen opgaan.

SONY DSCDe eerste kerstklokken luiden.

Dit joar veur de 17e keer dat…….de ster geet schienen op Bekveld, staat in het rondschrijven te lezen dat de organisatie verspreidde om de omgeving kond te doen van het grootse voornemen de decemberduisternis in een feeëriek lichtelaaie te zetten.

SONY DSCEvert Jolink en Gerdjan Lenselink peinzen.

Gisteravond waren dus alvast Jan Oldenhave, Evert Jolink, Gerdjan Lenselink en Jos Beunk met zware technische bewapening en in hun vrije tijd in de weer om de Bekvelders een verlichte decembermaand te schenken. Over gemeenschapszin gesproken, want er zijn vast wel leukere bezigheden te bedenken dan metalen pijpen doorzagen, met elektrisch bedrading knutselen en hele installaties aan elkaar lassen.

SONY DSCJan Oldenhave zaagt een pijp door.

SONY DSCMet vereende krachten.

Maar bij de gedachte aan de blije ogen die zodra de duisternis invalt flonkeren van al het feestelijke licht dat aan de horizon verschijnt, valt deze offervaardigheid van de heren te begrijpen. En zelf waren de heren ook blij, zoals te merken viel toen even voor de koffie met koek gepauzeerd werd en uit de tap deze keer geen Grolsch maar moppen schuimden.

SONY DSCJos Beunk kan ook lassen.

SONY DSCLicht in de duisternis.

Mocht u lezers weer even moeten wennen aan de koude en duisternis, er wordt door de heren hard gewerkt aan het feestelijke licht van december. Op 13 december zal een team van 20 vrijwilligers op pad gaan om de lichtobjecten op de plaats van bestemming op te zetten en zodra de duisternis invalt te ontsteken. Of zoals in het rondschrijven te lezen staat: De verlichting wut op 13 december op e’zet, um te beginnen bi-j Jan Oldenhave (Veermansweg) um 9 uur s’margens.

In een PS wordt terecht in het rondschrijven nog even herinnerd aan de verlichte boerderijroute die langs de lichtobjecten voert en onder de welluidende titel Bekveld in het licht op 20 en 21 december met als startplaats kinderboerderij Feltsigt gehouden zal worden. Voor de details kunt u hier terecht.

Hij is klaar

 

DSC02071De villa van Gemma en Guusje

Het is volbracht. Hier staat die dan, de villa van Gemma en Guusje. Nog onlangs op de dag dat het dak dichtging bezocht door een defilé van de buren om er een meiboom naast te planten, gisteren voltooid na noeste arbeid door Jarno Berns’ timmerbedrijf en het bouwbedrijf Jan van Mierlo. Een prima samenwerking die resulteerde in een fraai resultaat.

De beide heren Jarno Berns en Jan van Mierlo zijn graag bereid tot het bouwen van meer fraaie werken en zijn op onderstaande websites te vinden:

http://www.bernstimmerwerk.nl/

http://www.bouwbedrijfvanmierlo.nl/home

SONY DSCJan van Mierlo meet met timmermansoog.

SONY DSCJarno Berns tilt.

DSC00442precisiewerk.

DSC00444Parkeerdrukte.

Over het hoofd gezien

Ree in het klein

Soms roepen foto’s herinneringen op. 30 december 2010, een tocht door de duinen tussen Den Haag en Wassenaar voor een Punt-Transect-Telling (PTT). De duinen lagen er als een met suikerpoeder bestrooide tulband bij. De dagtemperatuur schommelde rond het vriespunt.

reeffUitvergroting.

Met een pocketcamera werden wat duinlandschappen in de sneeuw gefotografeerd, maar pas onlangs werden ze nog eens bekeken en zagen we dat er op een van de duintopjes een ree omhoog klauterde die naar voedsel of soortgenoten zocht. Of het dier gevonden heeft wat het zocht zullen we nooit weten, maar toch heeft het iets mythisch een ree te zien die uit levensbehoud tegen de elementen worstelt.

 

Prijsuitreiking Stratenschiettoernooi 2014 van het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg

SONY DSCRita van de Kamp krijgt brons.

Terwijl vanaf de overzijde de gezellige klanken van het koperen huwelijksfeest van Arjan en Sandra Wullink over de koude straat galmden, woonde uw verslaggever te velde de prijsuitreiking van het Stratenschiettoernooi 2014 van het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg bij. En gezien de belangwekkende resultaten van sommige van onze Bekvelders, niet onterecht.

Maar laat ik bij het begin beginnen met een schouderklopje aan de voorzitter John Rondeel, het bestuur en de vrijwilligers van het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg, die zich kosten noch moeite gespaard hebben het toernooi te organiseren en tot een groot succes te maken.

SONY DSCJohn Rondeel in vol ornaat.

Zoals te doen gebruikelijk in deze contreien, niet zonder er ook de typisch Achterhoekse gezelligheid aan vast te koppelen. Gemeenschapszin en cohesie kunnen namelijk niet zonder gezelligheid, en daar weet niet alleen Bekveld goed raad mee, maar ook het hier terecht geprezen Schuttersgilde. Dan mag sport tot competitiedrift leiden, bij het Schuttersgilde weten ze als geen ander dat sport verbroedert… en verzustert, want de dames waren zeer sterk vertegenwoordigd op dit toernooi.

Daarom stonden ook gisteren alle gezichten op gezellig afgestemd toen bij een gefantaseerd tromgeroffel het moment suprême aanbrak dat de harten sneller deed kloppen en de namen van de gelukkige handboogschutters en teams afgeroepen werden.

Handboogsschieten nuitslagen teams pagina 1

Dat ex-Koning Frans III, die zich nog in het feestgedruis van de overkant had te storten, even overwipte was nobel van hem, want zo kon ook hij er getuige van zijn dat onze eigen Rita van de Kamp de derde prijs individueel in ontvangst mocht nemen. Wie mocht denken dat het daarbij bleef, het Bekveldse damesteam Holtria 2 werd ook nog eens derde. Het herenteam met sterschutter Frans Hilderink greep met een vierde plaats net naast het brons.

Dat er na de prijsuitreiking onder de aanwezige Bekvelders een causerie ontstond over het idee ook in Bekveld een schietvereniging in het leven te roepen teneinde sportiviteit met gezelligheid te verenigen, mocht dan ook geen wonder zijn. Met topschutters als Frans Hilderink en Rita van de Kamp, zouden dergelijke plannen weleens het overwegen waard kunnen zijn. Of zoals een oud Nederlands spreekwoord zegt “Niet geschoten is altijd mis”.

Wie snakt naar een vervolg van dit even spannende als gezellige handboogtoernooi kan alvast de data voor een stevige revanche in de agenda noteren: 3, 4, 10 en 11 november 2015.

Tot slot het volgende, wie benieuwd is naar de volledige uitslagenlijst kan contact opnemen met de coördinatoren van Holtria: Rita van de Kamp (dames) of Jos Beunk (heren).

foto-impressie:

SONY DSC

SONY DSCSONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

 

 

Meiboom ter ere van de “villa” van Gemma en Guusje

meiboomMet een onverwacht defilé dat zich aandiende in de schemering van de late namiddag, werden we gisteren compleet verrast door een aantal buurtgenoten van de Koningsweg. In het diepste geheim en in de wetenschap dat op ons erf een “villa” in aanbouw is voor de halfzusjes Gemma en Guusje, werd een oude traditie voorbereid: het aanbieden en planten van een meiboom die het bouwwerk in een feeëriek licht zet zodra de avond gevallen is. Het tijdstip was goed gekozen, want zowel de hoogte als het afsluiten van het dak kregen gisteren een definitief karakter met het plaatsen van de dakpannen en vorsten.

Met kruiwagens werd de met witte kunstrozen, naaldboomtakken en bierflesjes versierde kolos eendrachtig naar oud Achterhoeks gebruik door Diny en Reind Visscher, Henny Breukink, Ans en Wim Hofs, Riend Pelskamp en diens kleinzoon Sem Berns, het erf op gedragen en geplant. Daarna werd een bord met een toepasselijke tekst op rijm aan de boom bevestigd.

DSC02039

Daar het Koningswegmagazine grote waardering koestert voor het in ere houden van oude gebruiken, folklore en het roemruchte naoberschap, werd deze actie dan ook zeer gewaardeerd.

Na het plechtige ritueel werd een glas met bubbeltjeswijn geheven en werden met korte toespraken de initiatiefnemers bedankt voor deze sympathieke uiting van het naoberschap.