Bekveldse Archeologische Vereniging ontdekt Romeinse nederzetting

dia-3 copy

Pre-Achterhoekse fles gerstenat.

Tot ieders verwondering en na lang onderzoek en uiterst zorgvuldige graafwerkzaamheden, hebben leden van de Bekveldse Archeologische Vereniging (BAV) de resten aangetroffen van een Romeinse nederzetting. Gezien de ligging en infrastructuur, zou het gaan om een ontspanningscentrum waar Romeinse krijgsheren tijdens de afmattende strijd tegen de Germaanse vijand tot rust konden komen alvorens zich weer monter in het strijdperk te werpen.

Bij de opgravingen werd zelfs een volledige Romein aangetroffen die een brief in papyrus aan zijn geliefde in Napels zat te schrijven, maar vermoedelijk door een zandstorm die vanuit de Veluwe opkwam compleet verrast werd.

Hoewel in de periode van de Romeinse oudheid het nuttigen van koffie nog onbekend was, werd naast de Romein een beker met caffè macchiato aangetroffen, hetgeen aanleiding geeft de geschiedkundige opvattingen over koffie te herzien.

Onder de gevonden resten aarde- en glaswerk werd ook een pre-Achterhoekse fles aangetroffen waarop een moeilijk te ontcijferen inscriptie te lezen is. Maar deskundigen menen er na grondige analyse de letters “g.r.o.l.s.c.h.” in te ontwaren.

De hypothese dat de Romeinse krijgsheren niet door strijdlustige Germanen maar door het Achterhoekse gerstenat verslagen zijn, krijgt hiermee een wetenschappelijke onderbouwing. En niet geheel onterecht, want de Romeinen waren immers de bedenkers van bacchanalen. Hetgeen ook plausibel maakt dat de leden van de BAV in de nederzetting een ruimte aantroffen waar naast de mogelijkheid voor het houden bacchanalen ook het oudste beroep werd beoefend.

3

De aanvang van de opgravingen

DSC02819

Een Romeins keukenmes.

DSC00535

Resten van Romeins keukengerei.

Onder leiding van de archeoloog emeritus professor dr. Adrianus Dijsselbloem, (inderdaad de neef van de befaamde draaiorgelpedagoog) van de Universiteit Götingen, hebben de leden van de BAV een grootse prestatie geleverd met de ontdekking en opgraving van de resten van deze Romeinse nederzetting. Er kan gesteld worden dat de BAV hiermee een onmogelijke prestatie geleverd heeft en dat terecht aanmelding bij de UNESCO om deze vondst op de Werelderfgoedlijst te plaatsen in overweging genomen wordt.

binchester

Overzicht van de locatie.

“We kunnen spreken van een vondst van grote importantie die zijn weerga niet kent,” vertelde de professor aan uw verslaggever te velde, aan wie de primeur van de vondst gegund werd.

DSC00531ft

Emeritus professor dr. Adrianus Dijsselbloem analyseert een vondst.

In het belang van de voortgang van het onderzoek en om eventuele plunderaars op afstand te houden, wordt de locatie voorlopig nog geheim gehouden. Ook zal tijdelijk het voet- en fietsverkeer omgeleid worden. De BAV heeft hierbij van de plaatselijk autoriteiten een coördinerende taak toegewezen gekregen en zal bovendien een aantal vrijwilligers mobiliseren om de locatie tegen plunderaars te bewaken.

Ondertussen wordt door een ad hoc-commissie van de BAV serieus overwogen na voltooiing van de opgravingen excursies naar de locatie te organiseren. Hierbij wordt het idee in beraad genomen de Bekveldse snackcar zodra die bij het Paasvuur dienst gedaan heeft, wegens de te verwachten stroom dagjesmensen bij de opgravingen consumpties te laten verstrekken.

Het Koningswegmagazine hoopt de lezers spoedig over de voortgang van het onderzoek nader te informeren. Er wordt geadviseerd radio en televisie op de regionale zenders af te stemmen om over de vorderingen van de opgravingen en de verkeersomleidingen op de hoogte te blijven.

Tot zover dit bericht.

Advertenties

De “misleidende” kunst van Richard Oldenhave

DSC02847

Voor de kunstwerken van Richard Oldenhave is het oppassen geblazen. U zou na het leegdrinken van een paar flesjes van het gulle goud van Groenlo besluiten even de buitenlucht op te zoeken, maar in plaats daarvan tegen een muur opknallen. De schilderwerken van Richard berusten dan ook op pure misleiding. Of nog liever, op zinsbegoocheling. In kunsthistorische kringen valt het onder de term trompe-l’oeil. Hetgeen neerkomt op schijn bedriegt.

Zo wist Richard het laatste meesterwerk van de veelgeroemde Bekveldse wagenbouwers, die zowel op de Keijenborgse als op de Hengelse kermis in de prijzen viel, van een achtergrond te voorzien die smeekte om een stukadoor en voyeurs op het verkeerde been zette. Je zou maar, in de hoop iets te aanschouwen wat het daglicht niet kan velen, een blik wagen door het venster van een bedstee en in je argeloosheid tegen een houten wand aanknallen.

DSC05094

Beveiligingssteam bewaakt kunstwerk Richard Oldenhave.

In de biljartsalon annex feestzaal van levensgenieter Theo Berendsen, trof uw verslaggever te velde werken aan die evenmin van gevaar ontbloot zijn. Niet dat er ongeklede mensen aangetroffen werden, maar in- en uitgangen en zelfs een ladder en trappenhuis laten zien, die dat in werkelijkheid allerminst zijn, kunnen een bron van ellende zijn als je erin trapt.

DSC02845

Een ongeluk zit in een klein hoekje.

De geruchten dat een beschonken oudejaarsavondfeestganger een etage hoger wilde om in het kleinste vertrek zich van een last te verlossen, maar letterlijk een ‘blauwtje’ liep met een bult zo groot als een dromedaris op zijn rug heeft, zijn weliswaar niet bevestigd. Maar het zegt wel, wil je je zorgverzekeraar niet tot wanhoop brengen, dat je Richard met zijn penselen en verf beter buiten de deur kunt houden.

Als u het mij vraagt, ga ik voor de vliegenstrip die naast het menu hangt. En dat vanwege de voltallige bemanning en bevrouwing door de huisvlieg (Musca domestica) en nadat ik dit voorjaar al een team van dit mormel rijkelijk rondom een van mijn met zorg bereide spijzen zag propelleren.

DSC02850

Eet smakelijk.

U bent bij deze dan ook gewaarschuwd voor zowel de werken van Richard als voor de huisvlieg.

Mocht u toch voornemens zijn uw woning te laten decoreren met de kunst van Richard, controleer dan even vooraf uw verzekeringspolis of eventuele schades ten gevolge van de werken van deze kunstenaar gedekt zijn.

Afgezien van de eventuele risico’s die onder het motto eigen schuld, dikke bult u kunnen opleveren, rest het Koningswegmagazine geen ander oordeel dan Richard te roemen voor zijn kunst.

Bravo Richard!

De vijandelijkheden bij Willem Tell gestaakt

 

slotdag 7

De prijzen.

Het zit er weer op. Na weken van vijandelijkheden om de hoogste eer van Bronckhorst, de begeerde bekers en de medailles, is de vrede bij de Schietvereniging Willem Tell getekend met de uitreiking van de prijzen.

Het moet gezegd, de kwaliteit van de Bekveldse afvaardigingen in de hoge kunst van het schieten, betrof misschien niet altijd het raken van de roos, maar veeleer het richten van de flessenhals van het gulle goud van Groenlo op de mond. En in de meeste gevallen was het raak. Gemorst werd er dus weinig en gezien de enorme Toren van Pisa aan kratten met lege Grolsch-flesjes, kunnen de schietgrage heren van Holtria naast de beruchte naheffing van staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes, er ook nog eentje van Mark Wesselink verwachten.

Naar het schijnt hebben de heren van Holtria deze keer geen puntenrecord in het schieten maar in de hoogte van de drankrekening gebroken. Proficiat heren voor dit grote succes.

Gezien het grootverbruik van de spiritualiën en etenswaren, kan men niet beweren dat de avonden geen bal aan waren. De bitter- en gehaktballen gingen er grif in en moesten zoals te doen gebruikelijk ook weer weggespoeld worden.

Met andere woorden, het werd weer een feest van jewelste, met uiteraard de Bekvelders die als laatsten de deur van het clubgebouw van Willem Tell achter zich dichttrokken om vreedzaam en voldaan huiswaarts te keren.

De Schietvereniging Willem Tell komt alle eer toe gezien de grootse wijze waarop het Bronckhorster Schiet Toernooi georganiseerd en gefaciliteerd werd. Zeker ook de dames, die de strijders als ware marketentsters van etenswaren voorzagen, komen lof toe voor de goede zorg  die zij boden.

Tot volgend jaar.

De uitslagen van dit zeer geslaagde schiettoernooi 2015 zijn hier te vinden.

Foto-impressie van de gebeurtenissen:

slotdag 3

Holtria-dames en -heren.

slotdag 4

De schotenwisseling.

slot  schieten 1

Ex-koning Frans III in gevecht.

Leo

Uw verslaggever schiet de sterren van de hemel.

slotdag 13

De winnende teams.

slotdag 6

En toen was er…

slotdag 10

Alle ballen verzamelen.

slotdag 9

Jan Menkveld vindt het ook gezellig.

slotdag 11

Holtria-heren kijken naar schuin filmpje.

slotdag 2

Stilleven van Richard Oldenhave.

slotdag 12

Het wordt nog gezelliger.

 

Verjaardag Theo Berendsen groots gevierd in De Egelantier

theo 2

Bekveld feliciteert Theo en Henny.

Als uw verslaggever te velde geïnviteerd worden voor het groots gevierde verjaardagsfeest van levensgenieter, Bourgondiër en sympathieke Bekvelder Theo Berendsen, werd door ondergetekende opgevat als een zeer aangename geste.

Samen met zijn levensgezellin Henny besloot Theo het bereiken van zijn 65 ste levensjaar en omgeven door zijn vrienden en kennissen tot een onvergetelijk moment te maken.

Je hebt van die levensgenieters die het genieten alleen voor zichzelf willen houden. Maar Theo gunt ook anderen de geneugtes des levens en aldus werd in De Egelantier in het pareltje van de Achterhoek Hengelo, een bruisende avond georganiseerd die tot in de puntjes verzorgd werd.

theo a

Het cadeau van de Holtria-schutters aangereikt.

theo 3

Theo slaat toe.

Theo 4

De hapjes.

theo 6

En nog meer hapjes.

In de gerieflijke entourage van De Egelantier, waar Theo een avond per week met vrienden naar de biljartkeu grijpt, werd het bij een heerlijk drankje en culinair hapje van het uitstekend verzorgde buffet, een sfeervolle avond met aangename ontmoetingen tussen oude en jonge bekenden.

Theo 8

Het overdekt terras.

Theo 7

Het praathoekje.

Ondanks het feit dat de Bekveldse schutters talrijk aanwezig waren, werden het ontwapenende gesprekken waarbij gezelligheid en humor de boventoon voerden en in tegenstelling tot het grote stadsgedruis, geen schot te horen viel. Het enige vermeldenswaardige wapenfeit was dan ook dat de directie van De Egelantier de trekker overhaalde om uit volle borst het lang zal die leven aan te heffen.

Het Koningswegmagazine wenst Theo en Henny nog vele Bourgondisch-Bekveldse jaren toe.

 

 

Tussenverslag over de groeiende Paasberg

a

De geurige dampen vullen de schaftwagen.

Omgeven door een triest decor van regen, heeft uw verslaggever te velde een bezoek gebracht aan de Paasberg voor een tussenverslag over de voortgang aldaar. Daar aangekomen bleek net het moment aangebroken dat de noeste Bekveldse werkers gelegenheid kregen de inwendige mens te versterken.

Deze keer was de traiteur niemand minder dan Jokelien Beunk, die samen met haar dochter dampende braadpannen aanvoerde waaruit een aangename geur opsteeg die tot in Keijenborg te ruiken moest zijn. Geen wonder dat de tafel in de beroemde schaftwagen dan ook in een ommezien belegerd werd door de hongerige werkers.

Om een tipje van de sluier, ofwel het deksel van de pan te lichten, was de geur afkomstig van hutspot, worst en een stoofpot van draadjesvlees. Een eerder menu van de hand van Berna Maalderink bestond uit erwtensoep. Zonder twijfel begeleid door Gelderse rookworst.

b

De heren laten het zich smaken.

Mochten er nog twijfels over het goede leven in Bekveld gerezen zijn, ook het dessert, zoals bijgaande foto moge getuige, werd niet verwaarloosd.

c

Het grand dessert.

Gezien de getuigenis en het gretig bijscheppen door de hongerige werkers van de Paasberg, kunnen we dit middagmaal met drie sterren larderen. Nee, niet die van Michelin, maar van de noeste werkers van de Paasberg.

En de Paasberg zelf? Die komt dik in orde, of nog liever, in hoog aanzien.

 

De Bende van Bekveld slaat weer toe

DSC02842

De gevolgen van de actie.

Zodra de duisternis invalt in Bekveld, vinden gebeurtenissen plaats die het daglicht niet kunnen velen. Zo herinneren we maar aan het sombere feit dat ook de Witte Wieven van de invallende duisternis gebruik maken om de Bekveldse gronden in nevelen te hullen.

Tot grote ontsteltenis van uw verslaggever te velde, heeft gisteravond de beruchte Bende van Bekveld (de namen zijn bij de redactie bekend) ook van de invallende duisternis gebruik gemaakt door met een verrassingsactie toe te slaan. Dit ging gepaard met een spectaculaire schotenwisseling, die na nader onderzoek slechts uit vuurwerk bleek te bestaan. Na grondig journalistiek speurwerk werd duidelijk dat sommige van de actvoerders ook bij een eerdere actie betrokken waren.

Deze keer was het doelwit de argeloze Theo Berendsen. Of er verband is met het bereiken van de nobele leeftijd van 65 jaar, is bij de redactie niet bekend. Maar naar wat we begrepen hebben, zat de schrik er bij Theo goed in.

DSC02843

Theo met knikkende knieën

Gelukkig heeft Theo de Bende van Bekveld goed weten te mutsen met het gulle goud van Groenlo, zodat de actievoerders na tot kalmte gemaand te zijn, in alle rust afgevoerd konden worden.

Ondanks alle commotie, wenst het Koningswegmagazine de jarige een gezellige dag toe.

DSC02844

Hersteld van de schrik.

 

 

 

Het is begonnen!

1De warming-up.

Als op de eerste paasdag de warmte van het Paasvuur u tegemoetkomt, realiseert u zich dan dat dit dankzij de hartverwarmende inspanning van de vrijwilligers is, die gisterochtend de eerste tekenen van dit mooie evenement aangebracht hebben.

Na een anonieme tip (de naam is bij de redactie bekend), kon uw verslaggever te velde dan ook niets anders dan getuige zijn van het jaarlijks terugkerende ritueel van het plaatsen van de eerste en enige paal waaromheen het aangeboden snoeihout opgestapeld wordt. Op de nok van deze paal, die met vereende krachten geplant werd, zal de replica van een boze heks in vlammen opgaan.

De befaamde Bekveldse schaftwagen, die zoals bekend altijd onderdak staat bij Jan Oldenhave, was ten gerieve van de vrijwilligers verplaatst en deed dienst als epicentrum van de ravitaillering. Daar werden de vrijwilligers dan ook aangetroffen bij koffie en de voortreffelijke kruidkoek uit de AGA van Anniet Steenblik.

Bij het graven van de kuil voor de paal der palen door Evert Jolink, liet hij nog even één van zijn beroemde wijsheden horen: wie een kuil graaft voor een ander, werkt zich in het zweet.

En dat in het zweet werken moeten de heren gisteren in conclaaf ondergaan hebben, want na terugkeer in de late middag zag uw verslaggever dat zich rondom de paal reeds een flinke stapel snoeihout gevormd had.

Met de dagen die nog te gaan zijn voordat de schutterskoning, zijn evenknie bij de jeugd en de knuppelkoningin in hun sjerpen gehuld de berg snoeihout in de hens mogen steken, ziet het er dus veelbelovend uit.

Wees dus gul met uw snoeihout, want hoe hoger de berg, des te verder Bekveld op eerste Paasdag als de duisternis het van de dag wint, te zien zal zijn. Zeg maar, Bekvelds glorie, maar dan in een sfeervolle vuurgloed en zoals gebruikelijk gelardeerd met muziek, hapjes en drankjes.

Foto-impressie:

2

De schaftwagen wordt geplaatst.

12

De tarieven.

3

Evert Jolink graaft een kuil voor een ander.

5

De paal wordt gebracht.

6

Jan Steenblik voor paal.

8

De paal wordt gezet.

11

De middagploeg.

10

Werkonderbreking.

9

De stand van zaken om 16.00 uur