Faunamoment

SONY DSC

Zo opvallend ze met hun alarmerende code geel als rups zijn, zo onopvallend zijn ze na hun volledige metamorfose. Als vlinder slechts verworden tot een verkommerd berkentakje zodat je moeite moet doen het dier te vinden. Gisteren als legerscharen waren de rupsen echter ostentatief bezig een kleine eik totaal te verruïneren alsof er een ontbladeringsoorlog gevoerd werd. Nee, we klagen niet want het dier heet niet voor niets wapendrager (Phalera bucephala).

 

Advertenties

Bekveld in Utrecht

 

Met een sterke afvaardiging bestaande uit voorzitter van de Buurtvereniging Bekveld Anniet Steenblik en plaatselijke couturier Monique Schuitemaker werd gisteren een bezoek gebracht aan de stad Utrecht voor de aanschaf van een rol van het zuiverste laken waarin het aanstaande schutterskoningspaar zich tooien mag.

Of de dames niet tegelijk ook de bloemetjes buiten gezet hebben, is ons niet bekend, maar lijkt niet aan enige twijfel onderhevig.

Tot de vogel aan flarden geschoten is zult u uw geduld op de proef moeten stellen wat betreft de nieuwe uitmonstering van het schutterskoningspaar 2016.

Foto boven: selfie van de beide dames

7 augustus touwtrektoernooi en feest bij TTV Bekveld

11889502_1036414229744454_356409195152451945_n

Geen getouwtrek over wat u op de mooie zomerse 7 augustus van 2016 allemaal zou kunnen ondernemen, want op die dag kunt u zich opperbest vermaken. U kunt uw krachten bundelen met een team en de hakken diep in de leemgrond priemen, maar als toeschouwer bent u minstens zo welkom.

Georganiseerd door de illustere mannetjesputters van TTV Bekveld, kunt u van 13.00 tot 18.00 aan de Wichmondseweg 41, Hengelo genieten van een van de oudste krachtsporten. De oude Egyptenaren deden er al aan, de jonge Bekvelders gaan er nog steeds mee door.

Heeft u genoeg van al dat gezwoeg en gezweet dan kunt u deelnemen aan het aansluitende feestje met levende muziek, het gulle goud uit Groenlo, broodjes en met liefde gebakken frites.

Samenvattend: een middag sportief kijkgenot en typisch Bekvelds feestgedruis op een zomerse zondag.

400ste artikel op het Koningswegmagazine

download

400 berichten hebben vanaf de oprichting van het Koningswegmagazine het levenslicht gezien. Uw verslaggever te velde heeft zich het vlees van de vingers getikt op het even zo snel versleten toetsenbord. In soms levensbedreigende situaties, zoals aangevallen door de Bende van Bekveld, of door een wolk van stekende en zuigende geleedpotigen. Kleerscheuren en aan flarden getrokken bretels moeten accepteren om de nieuwtjes voor de poorten van de hel te veroveren. Heel wat liters gul goud uit Groenlo achterover moeten slaan. Uit greppels moeten kruipen tijdens zigzaggende terugtochten. Boer’nrock en coverpop overleefd. Naar het wapen moeten grijpen bij Willem Tell Hengelo en St. Jan Keijenborg. Door regen weer en wind moeten reizen om de grote momenten van Bekveld voor het nageslacht vast te leggen. Een kapitaal aan schoeisel, waaronder kostbare brogues, geofferd in de weerbarstige leemgrond of het mulle zand van de Bekveld. Om nog maar te zwijgen over het in toom houden van de dames van de typekamer, de flamboyante koffiejuffrouw en de altoos oproer kraaiende letterzetter.

Kortom, uw verslaggever te velde speldt zichzelf een lintje op wegens zijn grote verdienste in de nieuwsgaring van Bekveld.

Uw verslaggever in betere tijden.

Nee, liever geen bloemen, maar felicitaties zullen zeker op waarde geschat worden.

Buurtvereniging Bekveld pakt de draad weer op

SONY DSC

Na een anonieme tip (de naam van de informant is bij de redactie bekend) was uw verslaggever te velde snel ter plekke bij een voorval dat niet aan de lezers onthouden mag worden. Daar waren drie heren bezig de bekabeling voor het aanstaande Bekveldse feest zodanig te organiseren dat de bezoekers van de toiletwagen niet in duisternis gehuld zullen worden zodat die hun activiteiten gericht kunnen plegen. Het bespaart de dames van de schoonmaakploeg namelijk bergen werk. Het is immers een bekend gegeven dat het gulle goud van Groenlo er ongeveer net zo snel uit- als ingaat. Mocht u echter toch nattigheid voelen, weet dan dat dit het gevolg is van de vele regenval en niet veroorzaakt is door het slecht functionerend licht van de toiletwagen. We zijn de heren vrijwilligers van de buurtvereniging dan ook veel dank verschuldigd voor hun nobele werkzaamheden.

Hengelse kermisoptocht 2016 baadt in vreugde en zonneschijn

SONY DSC

Het kan wel eens zijn dat bij een feestje alles tegen zit. Gisteren viel aan Hengel de eer te beurt een feest te organiseren waarbij echt alles meezat. Het licht zinderende zomerweer bleek de ideale conditie te zijn voor de apotheose van de Hengelse kermis. En dat was aan de goedgeluimdheid van de feestvierders duidelijk te merken. In een even luidruchtige als feestelijke stoet kwam de kermisoptocht van wagens langs waarbij kolder, satire en een vleugje Achterhoekse zelfspot de boventoon voerden.

Het Schutterkoningspaar 2015 van Bekveld bleek gezeten op een boerenkar met een deftig wuiven menige toeschouwer tot geestdrift te voeren. Noblesse oblige, zeggen we dan.

Mochten de trouwe lezers van het Koningswegmagazine zich afvragen of er dan in het geheel geen dissonanten zijn te melden. Zeker wel, want de met veel motorgeronk omgeven Bekveldse inzending bleek in navolging van Keijenborg ook dit keer de finish niet ongeschonden te halen. De waarschuwing  Wee je gebeente was voor de getalenteerde coureur Bert Wissels deze keer niet aan dovemansoren gericht door zijn gade Jolanda, want het was nu niet het fraaie gebeente dat hem afleidde maar een lekke band. Zowel een schuiver als een scheve schaats zijn Bert echter bespaard gebleven en hij bereikte heelhuids doch buiten adem de bierpomp van Leemreis.

Dat na de felle strijd de voltallige crew van het Racing Team Bekveld, de fans en de meisjes met het fraaie gebeente de wonden konden likken aan de bierpomp maar ook nog kregen te horen dat het team niet geheel zonder prijzengeld huiswaarts hoefde te keren, was een pleister op de wonde.

Dat zich voor Leemreis weer een groeiende Bekveldse enclave vormde zal niemand verwonderen, want Bekvelders staan er bekend om dat ze hun schoenzolen graag slijten als er ergens een feestje gebrouwen wordt.

Inmiddels ook tot een traditie uitgegroeid is het grand diner met warm buffet van Langeler. Daar stond een lange tafel gereserveerd om middels een lopend buffet de Bekvelders in beweging te krijgen.

Dat uw verslaggever te velde ook dit evenement niet zonder kleerscheuren achter zich liet laat zich makkelijk raden, maar de precieze details hierover kunnen we de lezers maar beter besparen of aan de roddelpers overlaten.

Fotografisch resumé:

SONY DSC

Wee je gebeente Bert.

SONY DSC

Na de eerste bocht snij je het muziekkorps.

SONY DSC

Het wapen van…

SONY DSC

Op naar het gebeente.

SONY DSC

Blauwtje lopen.

SONY DSC

De stampvolle tribune.

SONY DSC

Lekke band.

SONY DSC

De finish.

SONY DSC

De pleister op de wonde.

SONY DSC

Deftig wuiven.

SONY DSC

Jan trekt de kar.

SONY DSC

Onze vriend Marcel.

SONY DSC

Het natje.

SONY DSC

Toch nog een derde prijs.

 

Petje af voor Herman Riefel

SONY DSC

Het heeft de vorm aangenomen van een jaarlijks terugkerend zomerritueel: Herman Riefel in zijn groene kolos die de wintergerst te lijf gaat. Hij mag dan de jongste niet meer zijn, maar achter de geraniums zal niemand hem ooit zien zitten. Dus in diepe concentratie snelde hij de koppen van de wintergerst. Twee jaar geleden ging zijn petje af voor uw verslaggever te velde, dit jaar petje af voor Herman Riefel. Dat we dit zomerritueel nog vaak mogen meemaken.