Gemeentelijk groen licht voor Kuuroord Bekveld

Het werd bij toeval ontdekt: de ongeëvenaarde helende krachten die de Bekveldse oergrond eigen is. Het was een bekende Bekvelder die tijdens een tocht op klompen een onbedoelde val maakte waarbij hij in een zompige massa van met koemest aangelengde leem terechtkwam. Een dag later zag hij in de spiegel dat hij herboren was als een jongeling. Onderzoekers met een specialisatie in de wetenschap die zich bezighoudt met verjongingsaspecten, doken op dit wonder en vonden het geheim: Bekveldse leem in een bepaalde dosering gemengd met koemest. Niemand minder dan de beroemde dermatoloog prof dr. Ludwig Oetker, de uitvinder van het puddingmasker waarmee veel dames hun gelaatsplooien hebben weten te reduceren, kwam hoogstpersoonlijk kennisnemen van het wonder van Bekveld.

Prof. dr. Ludwig Oetker.

Kort na de ontdekking kwam een aantal Bekveldse ondernemers samen om een businessplan uit te werken. Men was het meteen met elkaar eens: er moest een kuuroord verrijzen waar de helende krachten van dit Bekveldse wonder economisch benut kunnen worden. Het nuttige met het aangename combineren, was het motto. Na een urendurend overleg kwam er een compromis op tafel waarin iedereen zich kon vinden.

Ondernemers toosten op het bereikte resulaat.

De beroemde Italiaanse architect Catenaccio Tagliatelle kreeg de opdracht een markant gebouw te ontwerpen dat niet detoneert in het Bekveldse coulisselandschap. Aan deze opdracht heeft hij in alle opzichten voldaan en het ontwerp is inmiddels door de welstandscommissie van de gemeente goedgekeurd.

Het kuuroord valt nauwelijks op in het landschap.

Ondertussen wordt vaart gemaakt met de productie van het inmiddels geroemde product, dat onder de naam BELEME® (Bekvelds Leem en Mest) een patent verwierf om voor namaak te waken. En dat laatste bleek niet onterecht, want inmiddels is er ook namaakproduct op de markt gebracht dat zoals uit analyse bleek niet uit Bekveldse leem maar uit gewone Keijenborgse tuinaarde bestaat. Het behoeft geen betoog dat de helende kracht van dit product nihil is en bij sommigen zelfs het verouderingsproces versnelt. Mocht het op kermissen en markten te koop aangeboden worden, mijd het product dan.

Ook uw verslaggever deed de verjongingskuur met BELEME®.

Door de handmatige winning van dit product zal er een stevig prijskaartje aan hangen. Maar men moet bedenken dat ook aan een facelift een fiks prijskaartje hangt. Daarbij komt nog dat een Bekveldse kuur met veel luxe en gerief omgeven is en tegelijkertijd een opkikker is voor de mentale gesteldheid en het zelfbeeld zal verbeteren.

De handmatige winning is zeer arbeidsintensief.

De tijd die rest voor de voltooiing van het kuuroord wordt ondertussen benut door een vriendelijke Bekveldse boer die zijn schuur afstond om het project al een voorlopig bestaansrecht te geven. Daar is een tijdelijk groepsbassin aangelegd waarin een massa van het kostbare goedje BELEME® kolkt en broeit. Bekende Bekvelders mochten in een try-out de helende kracht van dit product  proefondervindelijk ondergaan. Hun bevindingen zijn lovend tot laaiend enthousiast te noemen.

Het kuuroord Bekveld zal ongeveer tussen de Koningsweg en de Krommedijk gesitueerd worden. Wegens de te verwachte verkeersdrukte zal de Koningsweg van tweebaansweg tot vierbaansweg met stoplichten aangepast worden.

Natuurlijk zal er ook een offer gebracht moeten worden voor dit voor de economie van Bekveld briljante plan. Er zullen enkele woonhuizen sneuvelen en er zal hier en daar grond onteigend worden. Maar men moet wel bedenken dat een kuuroord in Bekveld zeer veel voordelen biedt en een geducht wapen tegen de bevolkingskrimp zal zijn.

Ondanks de vele positieve effecten die het kuuroord oplevert stuit het project echter ook op felle tegenstand. Zo werd er een blokkade opgericht om een bus met Wassenaarse notabelen het genot van een kuur te ontzeggen. Die keerde onverrichter zake terug richting riante villa’s.

Tot hier en niet verder!

Bekveld kuuroordvrij!

Over de ontwikkelingen betreffende dit ambitieuze project adviseren wij het Koningswegmagazine nauwgezet te volgen. Het laatste woord is er zeker nog niet over gesproken.

Foto boven het artikel: bekende Bekvelders testen het wonderproduct.

Advertenties

Jubileumbijeenkomst 10 jaar Bekvelds Paasvuur

Vond gisteren de proloog plaats van het aanstaande Paasvuur, vanmorgen was er een plechtig moment die ons er aan herinnerde dat het Bekvelds Paasvuur een tienjarig bestaan te vieren heeft. De timmerkunstenaar Evert Jolink had speciaal voor de gelegenheid een sculptuur vervaardigd die aangeboden werd aan de voorzitter van de buurtvereniging Bekveld Anniet Steenblik en de chef van de Paasvuurvrijwilligers Jos Beunk. Om het geheel nog eens zodanig te omlijsten dat niet alleen het oog maar ook de smaakpapillen dit heugelijke feit te vieren kregen, werden muffins met opschrift en huisgemaakte notenkoek bij de koffie geserveerd.

Welingelichte bronnen melden ons dat de sculptuur nog deze middag ingewijd zal worden om de dorst te lessen met koel gerstenat. Waarmee maar weer gezegd is dat in Bekveld het nuttige het aangename nimmer uitsluit en dus vriendschappelijk door een deur kunnen.

Kort na de plechtigheid gingen de vrijwilligers door met het inzamelen van snoeihout en kon de Michelangelo van Bekveld Wim Jansen met zijn robuuste Atlas de alsmaar groeiende paasberg in een zodanige esthetische vormgeving boetseren dat het zonde is er de vlam in te steken. Maar wees gerust, ook op het 10e Bekvelds Paasvuur zal de heks het vuur aan de schenen gelegd worden.

Jos Willemsen maakt al 10 jaar koffie voor de vrijwilligers.

Evert Jolink houdt een toespraak.

Dit is hem dan: de sculptuur.

Wim Jansen maakt kunst.

Thomas Slagtman de jongste vrijwilliger.

 

Het 10e Bekvelds Paasvuur in aanbouw

Het Bekveldse landleven gaat gehuld in een reeks vaste rituelen die het leven veraangenamen. Het credo veel voor elkaar over hebben is in deze rituelen diep gegrift want ze betreffen vrijwel altijd de vroege opkomst en de noeste werkzaamheden van vrijwilligers die zich inzetten om het iedereen naar de zin te maken. Het is een steeds zeldzamer wordend verschijnsel dat gelukkig op het Achterhoekse platteland nog volop leeft. En naar wij hopen, nog een lang leven beschoren zal blijven.

Zo mocht uw verslaggever te velde vandaag na een anonieme tip, wederom zijn voetstappen zetten in het bedauwde gras van de Familie Steenblik om aldaar te aanschouwen dat het liefdewerk nog volop leeft. Niet alleen door de vrijwilligers, maar ook door de gastverleners die hun erf ervoor ter beschikking stellen. Daar werden deze ochtend de eerste grondroerselen getroffen voor het aanstaande Paasvuur. Na de koffie in de veelgeroemde Bekveldse schaftwagen vond het plechtige moment van de eerste worp plaats. Extra plechtig, omdat het hier het 10e Bekvelds Paasvuur betreft.

De waarheid is, dat men tranen met tuiten zou schreien als het er niet meer zou zijn, dus dienen we het aan ons hart te koesteren dat het legertje van vrijwilligers wederom weer of geen weer trotserend het Paasvuur als uit het niets laat ontstaan.

Naast alle loftuitingen aan deze gastverleners en vrijwilligers de die hun erf uitlenen of hun vrije- of werktijd opofferen, moet gezegd worden dat het Bekvelds Paasvuur uitgegroeid is tot een begrip in de regio. Een groots moment van saamhorigheid als het vuur zo groot aangewakkerd is dat de vele toeschouwers zich aan de feeërieke gloed warmen en even stil in verwondering of ontroering vervallen. Dat moment dus.

Daarna breekt zoals zo vaak op Bekveld het feest los. Maar voor het zover is zal er nog veel snoeihout versleept, gestapeld en gemodelleerd moeten worden.

Het koffiemoment

De eerste worp.

In Zutphen noemen ze dit kunst.

 

De beraadslagingen over de Broek Uut Fuif afgerond

We geven het u maar te doen: met een code oranje weersvooruitzicht in een glibberige regenpijp klauteren om een in het geheim belegde vergadering van het Broek Uut Fuif-management af te luisteren. Zeker, onderzoeksjournalistiek gaat niet over rozen, maar wel over de doornen ervan.

Na een anonieme tip stuurden we onze verslaggever te velde het donkere Bekveld in om verslag te doen van de beraadslagingen over de aanstaande Broek Uut Fuif. Dat zou ondanks het rieten dak, van een leien dakje gegaan zijn, als een wanhopige rat de broekspijp van de verslaggever niet ongenood betreden had. De kreet die hij sloeg verried hem en de heren Robert ter Maat, Sander Hofs en Jaap Hartman grepen hem terstond bij de kladden en voerden hem af richting beerput om hem te dwingen al het gehoorde meteen weer te vergeten. Onder de belofte geen mededelingen te doen die nog onder de pet dienen te blijven, keerde de verslaggever te velde terug naar het redactiegebouw van het Koningswegmagazine.

Wel kunnen we informatie prijsgeven die niet onder het afgedwongen embargo valt. De editie 2019 van de Broek Uut-fuif zal onder geen beding alcohol verstrekken aan personen onder de 18 en boven de 80 jaar. Dat laatste blijkt noodzakelijk nadat vorig jaar gebleken is dat aan de Broekweg een verkeersinferno door toedoen van beschonken bestuurders van scootmobielen ontstaan was.

Ook zal wederom toegezien worden of aan de geldelijke bijdrage voor het bezoeken van de fuif naar waarde voldaan is. De verzameling broeksknopen die vorig jaar aangetroffen werden waren niet om te wisselen voor bitcoins, wat winstderving voor het managementteam opleverde. Het gedroomde flaneren in een cabrio zal dus nog even op zich laten wachten.

Voorts kunnen we melden dat anders dan de vorige jaren de bus van de ‘Stichting Naturisme Vrij (SNV)’ met voorzitter Freule Wendela Naaktgeboren-Blootkamp, nog voor de IJssel gepasseerd is tot stoppen gedwongen zal worden door een groepje welwillende blokkeer-Achterhoekers. Zij die denken dat de Broek Uut fuif een vrijbrief is om voor de samengedromde Achterhoekers de broek te laten zakken worden dan ook vriendelijk verzocht in de Randstad te blijven en aldaar hun onzalige activiteiten te plegen.

Dan nog een slotwoord voor degenen die menen dat de Broek Uut Fuif louter geluidsoverlast zal geven. Zij die daar voor vrezen krijgen het advies de nacht in een luxueus chalet op de Mokerheide door te brengen. De kosten daarvan kunnen bij het management-team van de Broek Uut Fuif gedeclareerd worden, maar worden wegens geldgebrek helaas niet vergoed. Een goed alternatief zijn oordopjes en een goed glas wijn. Wij adviseren onder het motto liever hoofdpijn van de wijn dan van de rock  Les Mougeottes pinot noir.