Megahoge windturbines in Bronckhorst zijn een aanslag op het coulisselandschap

Bronckhorst werd opgeschrikt door plannen voor het plaatsten van 12 megahoge windturbines die zonder enige twijfel afbreuk zullen doen aan het coulisselandschap dat een historische optelsom is van eeuwenlange landschapcultuur en grondbenutting. Het Koningswegmagazine kreeg een open brief van M. Groot toegezonden waarin wij ons kunnen vinden en die wij daarom plaatsen.

Steun gezocht tegen Windturbines in Bronckhorst

De gemeente wil het liefst zo hoog mogelijke windmolens in gebieden die cultuurlandschappelijk als “laag” en “zeer laag” zijn ingeschaald. Maar wat als één van de twee geplande windmolenparken in uw achtertuin komt? Dan kun je als bewoner gaan “genieten” van slagschaduwen en laagfrequente bromtonen, en is je uitzicht verziekt. En procederen helpt bijna niet. Kom daarom nu in actie tegen deze irrationele en falende energiepolitiek van de gemeente.

Met de het rapport “Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030” maakt de gemeente een eerste schifting in gebieden waar wel en geen parken met ruim 200 meter hoge windturbines kunnen komen. Er komen in ieder geval geen windturbines in gebieden die als landschappelijk “hoog” en “zeer hoog” gekwalificeerd worden. Dat lijkt ergens logisch, maar waar is die kwalificatie op gebaseerd? Waar komt die vandaan? Het is toch merkwaardig dat gebieden waar de hoogspanningsmasten staan als landschappelijk “hoog” gekwalificeerd worden. Bewoners van deze “hoog” gekwalificeerde gebieden zullen ongetwijfeld opgelucht adem halen, maar hoe zit het met andere bewoners?

Met misleidende slogans als “We willen een duurzame en leefbare omgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. Het gaat om een grote verandering, waar we inwoners nauw bij willen betrekken.”, probeert de gemeente in de 2030 te verhullen dat ze gebieden heeft aangewezen waar de parken met zo hoog mogelijke windturbines moeten komen. Natuurlijk staat e.e.a. in het Verrijkte rapport, maar je moet goed zoeken en zelf de verbanden leggen. En in de persberichten rept de gemeente met geen woord over de aangewezen windturbine-gebieden. Het is daarom van groot belang dat bewoners zich zélf informeren: www.bronckhorst.nl/routekaart . Het gaat om o.a. het buurschap Bekveld en het gebied tussen Keijenborg en Velswijk.

Bewoners van Bronckhorst die een ongeschonden landschap een warm hart toedragen, en zeker de bewoners van de aangewezen windturbinegebieden, moeten voordat de gemeenteraad de Verrijkte routekaart gaat goedkeuren in actie komen. Daarna staat de burger namelijk alleen. Want als er een initiatiefnemer voor een windmolenpark komt, dan mogen alleen nog “belanghebbenden” bezwaren maken. En een initiatiefnemer komt er,  want er is veel (subsidie-) geld mee te verdienen. En de directe omwonenden, de belanghebbenden, hebben het nakijken. Eerst de jarenlange procedures, de slapeloze nachten en de advocaatkosten. En daarna de slagschaduwen, de laagfrequente bromtonen en het verpeste uitzicht. En natuurlijk het verlies in de waarde van de woning. Niemand wil dat dit hemzelf overkomt. Daarom is nu gezamenlijke actie nodig want  “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” En help ons landschap te behouden. Meldt u aan bij: bronckhorst@windturbinevrij.nl

Stichting Bronckhorst Windturbinevrij i.o.

Advertenties

Koningswegteam brengt ode aan de Bekveldse knuppelkoningin 2019

Er zijn van die momenten in het leven die men liever niet zomaar voorbij laat gaan, louter omdat die het verdienen in de herinnering voort televen. In de Achterhoek weten ze daar goed raad mee. Bij het bereiken van een bepaalde leeftijd en andere heugelijke gebeurtenissen die het verdienen in de herinnering voort te leven doen de Achterhoekers een flinke duit in het zakje. En dat nota bene met gesloten beurs.

Daags nadat Caroline Fonhof, de mederedacteur van het Koninsgwegmagazine, met een uithaal het laatste restje vogel naar de eeuwige jachtvelden verwees, kwam een team van de Koningsweg mooi maken. Op zo’n moment besef je dat het team weliswaar mooi komt maken, maar ook zelf uit mooie mensen bestaat die mooie dingen doen voor hun medemens. Dat mag je gerust een van de rijkste tradities van de Achterhoek noemen. Namelijk, je geheel belangeloos inspannen om je medemens een prettig gevoel te schenken. Het woord rijk slaat in deze niet op geld maar op het nuchtere feit dat er meer op aarde is dan het aardse slijk en dat rijkdom hier vooral intrinsiek gezien moet worden..

Dus toen Ans Hofs besloot een geweldig lekkere appertaart te bakken, en samen met het team de Bekveldse knuppelkoningin 2019 te vereren met een huldiging en een fraai handboeket, was er een onomstotelijk bewijs geleverd dat meedoen met de gemeenschap hoger aangeslagen moet worden dan je er van afzonderen.

Het voelde als een triomftocht door Sander Hofs op de trekker na verenigd te zijn met de Schutterskoning Robert Bijenhof en jeugdschutterskoningin Anne Wullink, naar het Bekvelds Feest gereden te worden.

Je hoeft niet over een rijke fantasie te beschikken te bevatten dat een feest waaraan  zo’n defilé voorafgaat geen kans van mislukken gegund wordt. Op het zonovergoten erf van de familie Smeitink werd het dan ook een zalig plattelandsfeest waar iedereen zijn best deed er een mooie herinnering van te maken.

Met de herinnering aan deze zalige dag bedanken we het team van de Koningsweg dat het pad naar het feest zo liefdevol effende. We kunnen echter niet verhelen dat de Koningsweg weliswaar wederom een knuppelkoningin bezit, maar de ware koninginnen zijn toch echt Ans Hofs en Ina Burghardt die met hun levensgezellen, kinderen en partner Bas Tanck de tradities van de Achterhoek hoog weten te houden.

Vele handen maken licht werk.

Wim Hofs brengt de hoffelijke tekst aan.

De rijdende zitkamer.

In defilé naar het feest.

Sander Hofs aan het stuur van de Duetz

Schutterskoning Robert Bijenhof groet de Koningsweg.

De file werd nog langer.

De knuppelkoningin 2019 bereikt het feestterrein.

Schutterskoningin Anne Wullink op haar rijdende troon.

Alle vorstelijkheden in een beeld.

 

De Bekveldse koninklijke hoogheden in het vogelschieten en -knuppelen zijn bekend

Gevolgd door een daverend feest dat door de band Mainz Music tot in de nokken van de Bekveldse feesttent doordrong, werden gisteravond de monarchen 2019 na een felle maar sportieve strijd gekroond. Het was Robert Bijenhof die de op dat moment al zwaar geteisterde vogel met een welgemikt schot uit zijn lijden verloste. Het was meteen daarop aan de hartelijke felicitaties en kussen goed te zien dat iedereen hem de titel van Bekveldse schutterskoning 2019 van harte gunde.

Bij het jeugdvogelschieten was de strijd niet minder fel maar moesten de herenschutters het ook dit jaar weer afleggen tegen een jongedame. Anne Wullink aan wie wij de titel zeer gunnen, mag zich jeugdschutterskoningin 2019 noemen. Verrast maar glunderend van plezier nam ze de felicitaties in ontvangst. We zullen haar een jaar lang met een diepe buiging vereren.

Het vogelknuppelen was zoals alle eerdere edities een aangelegenheid waarbij alleen dames hun kwaliteiten mogen tonen. Nadat de strijd om de titels vogelschieten al waren vergeven en langzaam de duisternis ingevallen was, ging de strijd bij het vogelknuppelen nog even door. Hoewel de vogel inmiddels al zo toegetakeld was dat dat het arme beest buiten bewustzijn geraakt was, duurde het nog een tijd eer die finaal van zijn voetstuk viel. Het was Caroline Fonhof die erin slaagde voor de tweede keer de titel knuppelkonining in de wacht te slepen. Waaruit ook maar weer blijkt dat de Koningsweg inmiddels kan bogen op een groot aantal titels in het vogelschieten en -knuppelen.

Het Koningswegmagazine feliciteert de gelukkigen en hun Koninklijke gemalen van harte met de behaalde successen.

Melissa Burghardt terug van een kunststudie in Amerika

Weggaan uit je geboortestreek om kunstenaar te worden, is een oude traditie. In de 17e eeuw trokken Nederlandse kunstenaars naar Italië om in het Mekka van de toenmalige schilderkunst het vak te leren. Ze werden italisanten genoemd en de invloed die ze er opgedaan hadden was diep in de tere penseelstreken af te lezen.

Maar ook in onze dagen maken jonge aankomende kunstenaars een grote reis om zich verder te bekwamen in de discipline van de schilderkunst. Wie voor het realisme in de kunst gaat, kiest daarom Amerika waar de verschillende stromingen in de figuratieve schilderkunst nog onderwezen worden.

Gisteravond keerde Melissa Burghardt terug van haar Amerikaanse kunststudie met een flinke dosis opgedane wijsheid en ervaring en een stapel van het spieraam losmaakte schilderijen op linnen. Plat waren ze immers op te rollen om mee te reizen naar haar geliefde Bekveld.

In haar werk zijn de Amerikaanse invloeden af te lezen. Een melange van figuratief geschilderde vrouwen, omfloerst door een geabstraheerde beeldtaal. Als je 24 jaar bent en net een kunststudie achter de rug hebt, moet je nog groeien naar een ideale vormgeving, maar aan de werken die Melissa blootsvoets en lichtvoetig als een vogeltje op de vloer uitspreidde, was al te zien dat ze haar ideale vormgeving waarschijnlijk al gevonden heeft.

Hoewel, met kunst en kunstenaars is niets zeker. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk nu vader Tony een schuurruimte zal omtoveren tot een gebruiksvriendelijk atelier en het landschap van Bekveld inspirerende sporen achterlaat, de kunst van Melissa zich verder zal ontwikkelen. Van ateliers is bekend dat wanneer die geheel naar de hand van een kunstenaar gezet zijn en die zich er senang bij voelt, de kunst bijna als vanzelf uit de vingers vloeit. Mits het er ook van talent vloeit. In een atelier nabij de Oosterwijkse Vloed en omringd door een lieve familie, moet het allemaal wel gaan lukken.

Welkom terug Melissa.

Zie ook de website van Melissa Burghardt

Nog een nachtje slapen en dan…Bekvelds Feest

Voor de nieuwe ingezetenen van Bekveld kan het Achterhoekse leven nog vol raadselen zijn. Soms kan een inburgering om de couleur locale van een nieuwe leefgomgeving inniger te voelen daarom heel zinvol zijn. De beste manier om het Achterhoekse leven intens te beleven is het Bekvelds Feest ondergaan.

Maar eer die stap genomen is, zal het een zoektocht worden dit feest der feesten te vinden. Het Bekveldse landschap is zodra de duisternis invalt namelijk een mysterieus labyrint, Zo zijn er schier ondoordringbare maïsakkers, dichtgegroeide struweelbosjes, door wilde kruiden omstrengelde houtwallen en geriefbosjes waaruit soms witte wieven op onvoorspelbare momenten tevoorschijn komen. Door Bekveld meandert ook nog eens de Oosterwijkse Vloed waaruit bij tijd en wijle geheimzinnige dampen opstijgen. En dan mogen we ook niet verhullen dat nog recent de donkere schimmen van zes wilde zwijnen zich aan de waarneming van argeloze Bekvelders opgedrongen hebben

Daarom is het van het allergrootste belang de nieuwkomers van Bekveld er op te wijzen dat niet alleen het bezoeken van het Bekvelds Feest een schat van ervaringen oplevert, maar moeten ze ook op het hart gedrukt worden de juiste en enige weg naar het feestterrein te kiezen.

Gelukkig stijgen vanaf het feestterrein de welluidende klanken van bands als Mainz Music of Boh Foi Toch zodat de weg makkelijk te vinden zal zijn. Maar op de neus afgaan zal ook geen moeite kosten, want vanuit het sprookjeshuisje van Joost Jansen, kringelen de zalige dampen omhoog van gefrituurde Aviko die smeekt door het gulle goud uit Groenlo begeleid te worden.

Heus, de Bekveldse bevolking leren kennen kan het best op het Bekvelds Feest. Mochten TomTom, kompas, het gehoor of het reukorgaan geen uitkomst bieden in de zoektocht naar het feestterrein, hierboven staat nog een aangegeven waar over een nachtje slapen het feest uitbreekt.

 

Nog twee nachtjes slapen en dan…Bekvelds feest

Gisteravond kort na het genieten van de avondmaaltijd kwam het befaamde team van vrijwilligers van de Buurtvereniging Bekveld samen om het vele werk dat hen nog te wachten stond te verrichten. Onder het gulden motto “samen sterk” werden de mouwen opgestroopt en de spierballen op de proef gesteld bij het plaatsen van de infrastructuur die het Bekvelds feest in goede banen moet leiden.

De geestdrift was evenals de humor op hoog niveau en hier en daar vlogen de kwinkslagen als zwaluwen over de grasmat van de familie Smeitink. Over de details daarvan zullen we maar zwijgen, want die logen er niet om. Dat belooft nog wat als vrijdag op die locatie de poliklinische klucht  Verkeerde hulp op de eerste hulp gespeeld wordt. We kunnen u alvast melden dat mocht het lachen u vergaan een team van de EHBO klaarstaat u weer op het been te helpen.

Adriaan, Ik zei toch niet zo.

Ajuus moet aan de binnenkant.

Welkomspoort wordt aangelegd.

En overeind gehesen.

Douwe Egberts wordt aangevoerd.

En de Tonino.

Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.

Kunnen er nog fietsen tussen?

Bekvelds Feest nu ook op het glasvezelnet.

Adriaan Nab wordt tot de orde geroepen.

Het palais de friture van Joost Jansen.

 

 

Nog drie nachtjes slapen en dan……Bekvelds feest

Het Bekvelds Feest is uitgegroeid tot het belangrijkste hoogtepunt van het buurtschap en zal ook dit jaar in zowel letterlijke als figuurlijke zin toneel zijn van tot gezelligheid stemmende taferelen. In letterlijke zin zal dat op de eerste van de drie dagen al blijken met de traditionele klucht door het Bekvelds toneelgezelschap, dat zoals de voorgaande jaren de splinters van de bühne zal spelen om de toeschouwers tot schaterlachen te brengen. Een idealere start van het Bekvelds Feest valt er nauwelijks te bedenken. Met de klucht “Verkeerde hulp op de eerste hulp” blijken uw hoge zorgkosten weggegooid geld te zijn. In deze klucht is niets wat het lijkt te zijn en zullen de grappen en grollen u ervan overtuigen ook de andere feestdagen te bezoeken. Voor degene die de avond liever thuis aan de buis zit is er naast een avond- ook een middagvoorstelling. We kunnen u nu al verzekeren dat het niet bij toneel alleen blijft en dat er in de pauzes van de klucht het niet aan natjes en droogjes zal ontbreken.

Hoofdreden van het driedaagse Bekvelds Feest is de rijke traditie van het vogelschieten. Iedere keer weer met hoogoplopende spanning over wie de schutterskoning(in) wordt en hoelang het duurt eer de vogel de geest geeft. Want pas nadat het doorzeefde vogelbeest op de Bekveldse leemgrond ligt te spartelen, gaan de tapkranen met het gulle het goud uit Groenlo pas echt op volle kracht aan de slag. Naar goed Bekvelds gebruik met het huldigen van de schutterskoning(in), de jeugdschutterskoning(in) en de knuppelkoningin. Dit alles omkaderd door de schitterende coverband Mainz Music die Bekveld op zijn grondvesten zal laten schudden. Terugkijkend op de vorige 32 afleveringen, zal het ook dit jaar weer een bruisend feest worden.

Als onbetwistbaar hoogtepunt van het Bekvelds Feest krijgt de Buurtvereniging Bekveld de eer het Bronckhorster Koningschieten te organiseren. De laatste drie koningen en koninginnen van alle dorpen en buurtschappen van Bronckhorst komen dan hun kwaliteiten meten om zich te mogen kronen tot Koning/-in van Bronckhorst. Een felbegeerde titel die een zware strijd zal opleveren. Maar omdat in Bekveld krachmetingen nimmer met het mes op tafel gedaan worden, zal het met een brede glimlach zijn. Rondom het Bronckhorster Koningschieten zullen er voor het ganse gezin een allerlei van gezellige activiteiten georganiseerd worden zodat de kinderen zich niet hoeven te vervelen.

Na het neerzijgen van de koningsvogel zal naar verwachting een feest ontbranden dat zijn weerga niet kent. En dat laatste is verzekerd omdat de band Boh Foi Toch de gemoederen tot feestvreugde zal voeren, en we ons van de Keijenborgse Kermis herinneren dat de band daar geen moeite mee heeft.

Voor de precieze locatie en data van het Bekvelds Feest kunt u hier terecht