Rita Oldenhave maakt voor Olde Luu een feestje in de School met de bijbel

Vereenzaming is in de steeds voorthollende gehaastheid van het leven een toenemend probleem. Maar in de Achterhoek vat men het probleem bij de horens. Mede dankzij het rijke verenigingsleven en de vele vrijwilligers die vanuit het verenigingsleven op pad gestuurd worden om het levensplezier te vergroten, wordt ook de vereenzaming aangepakt.

Vorig jaar startte de Buurtvereniging Bekveld in de School met de Bijbel een reeks van tweemaandelijkse bijeenkomsten voor ouderen. Een locatie die zeker geen onterechte keus is, want velen hebben daar hun eerste onderwijs genoten. Onder de welluidende Achterhoekse titel  Olde Luu worden de bijeenkomsten door de jonkies Anniet Steenblik, Ursula Meijerink, Rita Oldenhave en Jannie Rexwinkel georganiseerd en verzorgd.

Gistermiddag was het thema gericht op het amuseren van de olde luu. Wie anders dan Rita Oldenhave bleek de meest aangewezen persoon dit met haar gevoel voor entertainment te verzorgen. Met een repertoire van ontroerend levenslied zoals Het tuinpad van mijn vader tot en met swingende songs waarbij niemand aan de stoelzitting bleef kleven, wist ze de middag in feeststemming om te zetten zodat de olde luu jolig en jong aan een polonaise gingen. Met Rita’s tomeloze energie werd de middag voor de olde luu een verjongingskuur. Kwamen de bezoekers van de middag enigszins traag schuifelend binnen, ze keerden monter en in een vrolijke stemming huiswaarts.

Met dank aan de jonkies Anita Haggeman en Ursula Meijerink, die de koffie verzorgden en met de chocolademuffins (uit de oven van Ursula getoverd) rondgingen. En niet in de laatste plaats met dank aan Rita, die haar middag aan de olde luu schonk en er een onvergetelijk moment van maakte.

De eindconclusie was we zullen doorgaan met de olde luu. Het is dus verstandig de website van de Buurtvereniging Bekveld in de gaten te houden voor weer een gezellige samenkomst.

Voor weer een gezelllige middag in de School met de Bijbel, kunt u hier terecht.

Voor nog meer gezelligheid met Rita Oldenhave kunt u hier terecht.

Het tuinpad van mijn vader.

Er waren ook jonge meisjes.

Dansen is ook mensport.

School op stelten.

 

 

 

 

 

Advertenties

Bekveldse autopuzzelrit en fietsdag op 24 en 26 mei

 

De gemeente Bronckhorst is een agglomeratie van dorpen waartussen een weids coulisselandschap de verbindende factor is. Daarom is de gemeente ook een eldorado voor fietsende recreanten. Anders dan de ganse dag all Inclusive op de rug liggend consumeren, is fietsen in Bronckhorst geen luieren maar zien en doen. Het idee van de Buurtvereniging Bekveld jaarlijks een fietsdag te organiseren is echter meer dan zien en doen. Voor de nieuwkomers in de gemeenschap is het de ideale manier kennis te nemen van het landschap en de oorspronkelijke bewoners.

De fietscommissie van de Buurtvereniging Bekveld die de fietsroute jaarlijks uitzet weet iedere keer weer te verrassen met rustieke weggetjes, paden en sluiproutes tussen houtwallen, windsingels en slootjes. Soms gaat het over een vergeten kerkepad waar ooit op de zondagen stapvoets richting zondaggebed gewandeld werd. In een dergelijke vredigheid worden in stilte verzonken dorpen aan gedaan, soms fluisterend om de zondagrust niet te verstoren. Onderweg zal omdat het nog de maand mei betreft, het gevogelte de fietsers omringen met gejubel over het geslaagde broedsel. In door bosranden omzoomde paden zullen soms reeën schichtig een veilig heenkomen zoeken. In het kort de sfeer van de Bekveldse fietsroute samengevat.

Verpozen aan een beek.

Alvorens van start te gaan worden de fietsers met koffie, zelfgebakken cake en koek opgewarmd zodat die monter op weg kunnen. Onderweg wordt een pleisterplaats aangedaan zodat men even op adem kan komen bij een drankje en hapje en het uitwisselen van ervaringen.

Het is een beetje de nostalgie van vroeger was alles beter. Wat vroeger zeker wel beter was is de sociale cohesie die door de moderniteit ingehaald is, maar in de Achterhoek nog volop levensvatbaarheid toont. Wie 35 kilometer lang zo’n stemming ervaart leeft in het euforische gevoel dat geluk niet te koop is maar in het milde Bronckhorster landschap voor het oprapen ligt. Het sterkt de behoefte aan gezellige gesprekken en uit ervaring is bekend dat er vriendschappen uit ontstonden die tot in lengten van dagen voortleven.

Traditie op de Bekveldse fietsdag is aan het eindpunt van de route niet meteen ajuus te zeggen, maar nog even gezellig na te blijven om gemeenschappelijk iets te drinken en te eten. Naar goed Bekvelds gebruik met het aangename vertier van muziek. Wie er nog wat motorgeronk bij wil, kan bij een groot scherm kijken of het Max Verstappen in het bochtige stratencircuit van Monaco eindelijk weer eens lukt boven een vierde plek uit te komen.

Buitenlust na de fietstocht.

Twee dagen ervoor op 24 mei, zal er een autopuzzelrit gehouden worden. Appen achter het stuur mag niet, maar met een slimme bijrijder mag puzzelen weer wel. Daarom biedt een autopuzzelrit het ultieme plezier van de uitdaging. We mogen alvast verklappen dat de bedenker die de hoofdbrekens, de boobytraps, de valstrikken en de woordspelletjes op papier zette, er zelf ook het grootste plezier aan beleeft dat u erin tuint, of hem gewoon te slim af bent. Het zal niemand verwonderen dat na de autopuzzelrit het ook gezellig zal worden met een hapje en drankje. Mark Oldenhave en Patrick Garritsen zullen onder de inmiddels welbekende naam The Dudes of Hengel met hun countryrock de avond naar de kleine uurtjes zingen.

Alleszins redenen om op 24 en 26 mei deel te nemen aan de Bekveldse autopuzzelrit en de fietsdag, waarbij lid of geen lid van de Buurtvereniging iedereen welkom is. Startlocatie is de tent aan de Veermansweg 18a te Hengelo Gld.

Meer informatie over vertrektijden, kosten van deelname enzovoort zijn te lezen op de website van de Buurtvereniging Bekveld.

 

Verdaagd Paasvuur mondt uit in vurig meifeest

Bekveld is een streek waar eeuwenlang boeren het landschap bepaalden en bestierden. Het leverde landschapsschoon en voedsel op. Het was gezien de meteorologische elementen en plagen die de obstakels in de noeste arbeid vormden soms vechten tegen de bierkaai. Nu de Bekveldse boeren net voor de periode van slecht weer de eerste snede gras van hun land gehaald hebben, was er gegronde reden voor een meivuur. Wetende dat vrijwel iedere Bekvelder boer of kind van boeren is en het rijke aanbod van dranken en spijzen slechts mogelijk is door de dadendrang van boeren, werd het verdaagde Paasvuur omgezet in een vurig meifeest.

Het begon kalm met een licht aanzwellend geroezemoes van het geleidelijk toenemend aantal bezoekers. Terwijl het zo nu en dan regende en de avond langzaam het daglicht verdreef, verhief zich op de berg snoeihout een schim die alles had van een toverkol en dat waarschijnlijk ook was. Het werd al snel duidelijk dat de bezemberijdster bezwerende gebaren maakte. We herinneren ons nog goed dat ze tijdens de Zomer in Bekveld ook ten tonele verscheen om haar toverkrachten te misbruiken. Om te verhinderen dat ze de koeien van de nabijgelegen melkveehouderij zou betoveren zodat die nooit meer melk zouden leveren, werd subiet besloten de beide schutterskoningen te gelasten fakkels in de berg snoeihout te steken, zodat de toverkol wijdbeens op haar bezemsteel het luchtruim boven de aan haar hielen likken vlammen zou verkiezen. En zo geschiedde ook.

Inmiddels begonnen de vlammen zich naar de top van de berg snoeihout te likken en spatte een regen van vonken tegen de donkere hemel op. De toeschouwers die nog net de schim van de toverkol in het niets zagen oplossen slaakten een zucht van verlichting dat het vuur het gevaar verdreven had. Reden te meer de avond op te offeren aan een daverend feest waarin de gelukzaligheid van het boerenleven, de rijke opbrengsten van de Bekveldse gronden en vruchtbaarheidsrituelen centraal zouden staan. Dat laatste was gezien de bevolkingskrimp zeker geen overbodige luxe.

Terwijl van buiten het knapperen van het meivuur nog te horen was, begonnen binnen de activiteiten die een meivuur toebehoren. Uit een dorp in de Achterhoek had zich een bende frisse jongens gemeld die bereid waren tegen een kleine gage bezoekers van het meifeest toe te zingen met vreugdevole liederen. Tot groot plezier van de aanwezige deernen verschenen de jongens in korte broek.

Het feest werd ingeluid door een groepje jonge boerenzonen die een met Achterhoekse polka als eerste de dansvloer bestormde. Kort na hun optreden gingen de andere beentjes ook van de dansvloer.

Het was tevens het moment dat tapkranen met het gulle goud uit Groenlo aan een langdurige waterval begonnen want na de noeste arbeid op het land waren de kelen gortdroog en was het bruisende beekwater de reddende engel.

Ondertussen begon ook een reeks vruchtbaarheidsrituelen zoals we die kennen uit de oude schilderkunst over het vroegere landleven. Niet alleen het gevogelte legt immers een ei in mei, ook de mens doet iets in mei.

De blijheid over de grote grasoogst en het gehaaste vertrek van de heks sloeg al snel op tilt met een uitzinnigheid die over de grenzen van betamelijkheid dreigde te gaan. Immers, een Oudhollandse spreuk zegt als het bier is in de man en de Tonino in de vrouw dan is de wijsheid in de kan. Anders gezegd, de emoties van de aanwezigen deden bij tijd en wijle het tentdoek trillen van ontzetting, maar de schade aan het tentdoek bleef gelukkig binnen de perken.

Daar komt nog bij dat de Keijenborgse dames van het Tonino-genootschap met frivole dansen het feest kwam begeesteren. Net bekomen van het Keijenborgse Koningsfeest deden ze een flinke duit in het zakje van het meifeest.

Zoals gebruikelijk hoort bij een meifeest een speenvarken met appel in de bek aan het spit te braden. Maar voor je het weet heb je trammelant met Wakker Dier en dus werd de hulp ingeroepen van de befaamde specialist in boerenfeesten Joost Jansen, om op een minder klassieke manier de magen te vullen. Vergezeld door twee fraaie Keijenborgse muzen wist hij de inwendige mens zodanig te versterken dat we ons ernstig mogen afvragen of alle geestverrijkende dranken, spijzen en de reeks vruchtbaarheidsrituelen niet een definitief einde van de bevolkingskrimp zullen inluiden.

Terwijl buiten een kille wind woei en het meivuur langzaam opbrandde brak in de tent een wilde stemming uit die aangemoedigd werd door de frisse jongens van Free Willy. Er ontstond zelfs naar oud-Achterhoeks gebruik een polonaise. Wakkere geesten zijn van mening dat we die term maar moeten veranderen in bekveldnaise.

Was er dan in het geheel geen negatief nieuws te melden. Welzeker was dat er. De jongens van Free Willy moesten zich in het holst van de nacht en in alle stilte uit de voeten maken want de boerendochters meenden de vruchtbaarheidsrituelen al te letterlijk op te vatten. Wat wil je ook met zo veel bloot gebeente op een daverend meifeest.

Op Facebook verschijnt nog een fotoverslag van het meifeest, maar hier alvast een kleine impressie:

De toverkol tiert hel en verdoemenis.

Maar de schutterskoningen slaan hard toe.

De aanwezigen in volle gloed.

De drone van Mark Sessink zag de heks wegvliegen.

Joost Jansen en schone deernen uit Keijenborg

Het gulle tapteam van het meifeest.

Free Willy doet een broek Aan Fuif

Jonge boerenzonen openen met een polka

Het gulle goud vloeit als beekwater.

Boerendochters.

Het Tonino-genootschap uit Keijenborg.

Geen melk- maar biermeisjes.

Free Willy roept op tot polonaise.

En dat gebeurt dan ook.

Vruchtbaarheidsritueel.

Het meifeest raakt op drift.

Nog eentje veslaggever?

 

 

Keijenborgse rust slaat om in Koningsfeest

Geen der wereldleiders heeft waarschijnlijk ooit van Keijenborg gehoord, om nog maar te zwijgen over dat een van hen ooit een bezoek aan dit kleine dorp zal brengen. De derde topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Koreaanse leider Kim Jong-un zal naar alle waarschijnlijkheid ook niet bij een getapt biertje van Emiel Bergervoet en een gouden frietje van Joost Jansen in De Horst plaatsvinden. En dat is maar goed ook, want in het rustige Keijenborg heerst een vredige stemming die doet vermoeden dat een feestje er nauwelijks kans van slagen heeft. Maar schijn bedriegt hier, weten de trouwe bezoekers van de Keijenborgse Kermis, van de Koningsdag en de soms tot diep in de nacht voort smeulende stratenschiettoernooiavondjes van het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg. Op momenten die ervoor bedoeld zijn om uit de band te springen, verzamelen de Keijenborgers zich om even goed te ontladen.

Met dat in gedachte snelde uw verslaggever te velde richting Keijenborg. Terwijl onderweg een hagelbui op zijn licht kalende hoofd roffelde, kwamen de eerste klanken van de oer Achterhoekse troubadours De Sleppers hem tegemoet. De band die in Bekveld al de faam wist op te bouwen het gezelligste uit de mens te halen, verjoeg de woeste regenvlagen en bracht de voorjaarszon terug.

Wat zich aanvankelijk slechts alleen binnen de tent afspeelde, kwam als uit de donkere spelonken van een grot tevoorschijn om een feestje op de grasmat te brouwen. Stonden de heren van de tapperij eerst nog met de armen over elkaar, weldra ging een hele karavaan aan treetjes gerstenat door en buiten de tent rond.

Ondertussen had het Keijenborgse leger van de schutterij weer het burgerkloffie aangetrokken en deed daarna even hard mee het gulle goud uit Groenlo soldaat te maken. De heren mogen dan met hellebaarden de Randstedelijke bemoeizucht op afstand weten te houden, op feesten zijn het vreedzame burgers bij wie het goed vertoeven is.

Om de aanwezigen voor verdrinking te behoeden had Joost Jansen zijn palais de friture weer neergezet om naast het natje ook het droogje te bieden. Zodra de verdrinking dreigde kon daar veilig de oever bereikt worden om het zaakje op het droge te helpen.

Keijenborg mag dan piepklein zijn, het dorp heeft een eigen kerk, eigen pastoor, eigen voetbalclub eigen dorpsraad, eigen leger, eigen dorpshuis, eigen kermis, eigen café, eigen palais de friture en zelfs met een schutterskoning, schutterskeizer en een prins carnaval lui van Koninklijke bloede als ingezetenen.

Geen wonder dus dat het er op een feestje zo aan toegaat:

Troubadours van het Achterhoekse levenslied.

Ben jij al boven de 18 jongeman?

Kim Jong-un en Donald Trump?

Leonie Jansen behoedt ons voor verdrinking.

De kasteleins gooien ons weer terug in het bier.

De dames doen even hard mee.

Topontmoeting.

Zo gezellig was het.

Nog een topontmoeting.

Ook in Keijenborg vurige dames gesignaleerd.

We zullen doorgaan.

De dames van het Tonino-genootschap

Ontvoering of een gratis taxi naar huis?

Keijenborgse paaldanser.

Zakkenrollers in Keijenborg?

Ook in Keijenborg genderneutrale toiletten met zitcomfort.

 

 

Keijenborgse Koningsdag in aantocht

Bekveld mag zich dan gekroond hebben tot feestkoning van de Achterhoek, van Keijenborg weten we inmiddels dat het de Keizer onder de feestdorpen is. Zo waren de achtereenvolgende Keijenborgse kermisfeesten kroonjuwelen van de puurste soort. Iets intiemer en minder groots opgezet weet het Oranje comité Keijenborg in samenwerking met de sublieme dames en heren van het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg ieder jaar een supergezellige Koningsdag op poten te zetten.

In de feesttent zullen aanstaande zaterdag de Bekveldse publiekslievelingen De Sleppers zich bekommeren om de aanwezigen en ze muzikaal richting bierpomp drijven.

Voor wie nog geen idee heeft hoe het er op de Keijenborgse Koningsdag toegaat, kan een blik werpen op vorig jaar. Wie het lijfelijk wil meemaken, dient zaterdag naar het gastvrije dorp Keijenborg af te reizen.

De tent staat er al, nu De Sleppers nog.

Bekvelds Paasv̶u̶u̶rfeest vurig onthaal zonder vuur

De plaatselijke autoriteiten mogen dan het Paasv̶u̶u̶r verboden hebben, je kon er van uitgaan dat het  in een demonstratief feest zou ontladen. Met twee bands voor de prijs van geen (want het Paasvuur in Bekveld is altijd een gratis geschenk van de Buurtvereniging en de vele vrijwilligers die het feest mogelijk maken), was succes gegarandeerd. Het begon bedaard. Eerst kregen de kinderen een zeer vermakelijke vossenjacht van educatieve aard aangeboden. Nadat die veilig en wel teruggekeerd waren begon de avond met koffie alvorens de bierpomp plechtig in gebruik genomen werd.

Hoewel  de autoriteiten zich steeds nadrukkelijker inzetten de tradities uit de Achterhoek te peuteren, wat zoiets oplevert als een krentenmik zonder krenten, mondde het Paasv̶u̶u̶r uit in een uitzinnig feest. Alsof er zie ons maar eens klein te krijgen in de hoofden rond zong, kreeg naarmate de kleine uurtjes naderden en passeerden de bierpomp het steeds drukker. Er ontstond zelfs een verkeersinfarct bij alle treetjes gerstenat die vanaf de tap richting dorstige kelen versleept werden.

Dat het feest in uitzinnigheid uiteenspatte had deels te maken met het feit dat het inmiddels even bekende als beruchte UnderKoffer-broederschap de verjaardag van Mark Oldenhave, wiens DNA Bekvelds is, juist op deze heilige plek kwam vieren. Deze ideale schoonzoon bereikt de lofrijke leeftijd van 25 jaar en ging dan ook spontaan op de schouders.

We mogen ons ondertussen ernstig zorgen maken over de toenemende invloed van het UnderKoffer-broederschap dat zich nu ook definitief in Bekveld genesteld heeft en waaraan de broers Menno en Thimo Woerts niet geheel onschuldig zijn.

Het feit dat een groep Brabanders de Paasdagen juist in Bekveld kwam vieren, gaf een extra impuls aan het bruisende karakter van het feest. Onder het motto plattelanders aller landen verenigt u vonden deze Brabanders gehoor bij de Bekvelders en vice versa.

We moeten van het gas af van Vadertje Staat, maar zondagavond gingen we ook een paar keer van de electra af. Met als gevolg dat de elektrische gitaren, bassen en het keyboard het zwijgen opgelegd werden. Geen probleem want vanuit de duisternis klonk een fantastisch duel tussen de beide  drummers Thimo Woerts en Reetje Roffel, die a cappella het gemis van electra even deden vergeten.

Het moet gezegd, de beide bands de Flying Feathers en TijgerBrood met de leadzangers Tarik Wichers en Jurgen Kamphorst wisten met muzikale jerrycans olie over het feestelijke vuurtje te gieten zodat we nog van geluk mogen spreken dat het tentdak niet in vlammen opging. Hoewel, naar goed Normaal gebruik zou er dan met Grolsch gesmeten zijn om het zaakje te blussen.

Om nog wat preciezer te zijn over de beide leadzangers, Tarik wist met zijn cabareteske vondsten de rocknummers geinig aan elkaar te lijmen en bracht de aanwezigen in het zweet des aanschijns. Zowel met het tedere liefdeslied als met de rauwmelkse boernrock weet hij zijn fans te bekoren. We moesten hem maar een uitreisverbod opleggen.

Van Jurgen is bekend dat hij ooit als koorknaapje voor volle kerkbanken het nachtegaaltje was, maar sedert hij de baard in de keel en onder de kin heeft weet hij met zijn vocale charisma iedereen mee te slepen naar de extase van een feest. Flexibel als gummiwaar betovert hij iedere feesttent ten oosten van de IJssel.

Voor de ideale magie van een feest heb je het juiste publiek, de juiste muziek en de juiste plek nodig. En laten die elkaar afgelopen zondag nu juist gevonden hebben daar op het erf van de Familie Steenblik.

Was er behalve het verbod het Paasv̶u̶u̶r te ontsteken dan geen andere dissonant te melden. Jazeker wel: aan ieder feest komt een eind. Maar herinneren doet herbeleven en om die reden zal een fotoverslag op Facebook van het Paasv̶u̶u̶r 2019 bekeken kunnen worden. Daar kan men met eigen ogen zien dat het Paasv̶u̶u̶r toch een Paasvuur werd.

Kleine foto-impressie van het Paasv̶u̶u̶r:

Het gulle goud uit Groenlo staat gereed.

Het gulle goud uit Steenderen ook.

De Flying Feathers openen het vuur.

Het drumduel in de duisternis.

Bekveldse gratiën.

Cowboys in Bekveld.

Poging tot paaldansen.

Keijenborgse deernen.

Het geheime teken van het broederschap.

Het komisch duo Jansen & Jansen.

Vuurzee in de feesttent.

Tarik krijgt schouderklopje.

Eerbetoon aan de jarigen.

TijgerBROOD explodeert.

Flexibel als gummiwaar.

Brabanders in Bekveld.

Wedstrijd bierdrinken.

Podiumdanseresje.

De familie Te Stroet had het ook goed.

We zullen doorgaan tot het bittere eind.

Bekveldse vossenjacht zonder vossen maar met rare snuiters

Als er in Bekveld voor de volwassenen een bruisend feest georganiseerd wordt, zal er ook altijd iets voor de kinderen bedacht worden zodat die ook hun vermaak hebben. Deze keer ging het over een vossenjacht. We kunnen alvast melden dat de kinderen niet gewapend waren en er in geen velden of wegen een vos te bekennen viel.

In de huifkar van Den Branderhorst door de jonge snuiter Coen Extercatte met trekker voorbewogen, werden de kinderen vanaf de feesttent naar de School met de Bijbel gereden. Ze werden opgewacht door een echte schooljuffrouw die ze niet vermanend wegens hun luidkeelse joligheid toesprak maar rustig uitlegde welke taak ze opgelegd kregen. Er zouden rare snuiters in Bekveld aangeland zijn en de taak bestond eruit hun beroep of levenstaak te raden.

Het begon al meteen met een rare snuiter die eruit zag als een politieagent, maar zo veel haar onder zijn blauwe pet had dat er best wel een keertje gemaaid mag worden om er als een echte agent uit te zien. Na ampele overwegingen werd echter toch maar besloten het heerschap als agent aan te duiden. Maar het mag genoegzaam bekend zijn dat er soms ook struikrovers zijn die zich als agent verkleden om hun potentiële slachtoffers om de tuin te leiden. We kunnen echter met zekerheid stellen dat het hier zeker geen tuinman betrof.

Volgende personage leek op het eerste gezicht ook een rare snuiter te zijn, maar bleek bij nader aanschouwen een zeer geschikte kerel met wie het goed kersen eten was. Hij kwam bij velen bekend voor, maar een ieder die een beetje thuis is in het Bekveldse leven weet dat dit heerschap zich wel vaker als een ander uitdost. Zo speelde hij ooit in toneelstukken een mislukt kunstenaar en een vloekende monnik en weten we van hem dat hij tijdens touwtrekcompetities heel Zutphen uit de zondagrust brult om zijn zoon Bart aan te sporen.

Iets verder op de route werden we verrast door een rare snuiter die omringd werd door dieren die veel weg hadden van schapen en die dat om die reden dan waarschijnlijk ook waren. Er zijn deskundigen die beweren dat als een beest bêêêêêh bêêêêêêêêêh uitstiet de kans groot is dat het een schaap is. Maar ooit had iemand een mattenvlechter uit Tibet ook zo’n klank horen slaken. Dat maakte het er niet makkelijker op de dagtaak van het heerschap te raden. Terwijl de kinderen hun hersenen pijnigden over de vraag wat of wie de rare snuiter was, kwam het verlossende woord er eindelijk uit: touwtrekker bij de Ttv-Bekveld.

Terwijl de karavaan de schier eindeloos lange weg vervolgde werden we vanuit het hoge gras verrast door een gespikkelde bleekscheet. Er werd aan een verdwaalde Eskimo gedacht die zich tegoed gedaan had aan dropveters. Maar na uitvoerig onderzoek en na Het handboek der tamme en wilde dieren geraadpleegd te hebben werd het idee geopperd dat het een koe kon zijn. Hoewel deze koe een mannelijk gelaat had en het dus net zo goed een stier kon zijn. Maar eerlijkheidshalve moeten wij bekennen geen kaas van diersoorten gegeten te hebben.

Iets verder werden we verrast door geritsel in het gras. Daar zat een rare snuiter in een spierwitte vacht te gniffelen, wat op ons zeer verdacht overkwam. Omdat we ongewapend waren konden we niet ingrijpen. Want stel je voor als het een sneeuwpanter was. Gelukkig kon het heerschap spreken in het Achterhoeks en het is zeker dat sneeuwpanters geen Achterhoeks spreken. Het enige witte dier van wie wij met zekerheid weten dat het Achterhoeks spreekt is de ijsbeer. Maar wat heeft zo’n dier hier in de hitte te zoeken, dachten we subiet. Natuurlijk, ijsberen staan er bekend om dat ze van feesten houden. Dat sterkte de gedachte dat het een ijsbeer op weg naar het feest kon zijn.

Als laatste op onze route troffen we op een bankje een oudere rare snuiter met een set speelkaarten voor zich. Het eerste dat bij ons opkwam was dat het iemand kon zijn die op de Broek Uut Fuif te veel Tonino gedronken had en met fiets en al in een greppel gevallen was. Iemand anders dacht aan een waarzegster. Toen we vroegen of ze wist waar we de feesttent konden vinden, wist ze ook precies te zeggen waar die stond. Omdat de meeste stemmen gelden, werd toch maar besloten er een oma van te maken, ook al lag er in de nabijgelegen greppel geen omafiets. En laten we wel zijn, een echte waarzegster had toch tevoren kunnen weten dat ze op de Broek Uut Fuif zich niet een stuk in de kraag moet drinken met als noodlottig gevolg laveloos in een greppel achter te blijven.

Aangekomen op het feestterrein was er alweer een ontmoeting met een rare snuiter die capriolen stond te maken. Al moet geconstateerd worden dat deze rare snuiter niemand minder was dan de gastheer zelve die ook een keer raar wilde snuiten.

We kunnen meedelen dat ondanks de rare snuiters die zich in Bekveld verschanst hadden de kinderen, hun ouders en de verslaggevers te velde veilig en wel de feesttent bereikten alwaar ze met versnaperingen en frisdranken op adem konden komen. Met de ijsbeer gaat het naar omstandigheden goed. We hebben hem die avond heelhuids aan de patat met mayonaise gezien.

Overzicht van de gebeurtenissen:

Ex-schooljuffrouw Henny neemt afscheid.

O, allemaal rare snuiters in het struweel.

Schooljuffrouw sylke legt uit.

Agent zullen we thuiskapster Berdy even bellen?

Wie o wie is deze rare snuiter?

Schaapherder of touwtrekker?

In lange karavaan op zoek naar rare snuiters.

Deze koe is een stier.

Verboden te voederen want eet alleen patat.

Geen Tonino meer drinken omaatje.

Rare snuiter met koe.