Megahoge windturbines in Bronckhorst zijn een aanslag op het coulisselandschap

Bronckhorst werd opgeschrikt door plannen voor het plaatsten van 12 megahoge windturbines die zonder enige twijfel afbreuk zullen doen aan het coulisselandschap dat een historische optelsom is van eeuwenlange landschapcultuur en grondbenutting. Het Koningswegmagazine kreeg een open brief van M. Groot toegezonden waarin wij ons kunnen vinden en die wij daarom plaatsen.

Steun gezocht tegen Windturbines in Bronckhorst

De gemeente wil het liefst zo hoog mogelijke windmolens in gebieden die cultuurlandschappelijk als “laag” en “zeer laag” zijn ingeschaald. Maar wat als één van de twee geplande windmolenparken in uw achtertuin komt? Dan kun je als bewoner gaan “genieten” van slagschaduwen en laagfrequente bromtonen, en is je uitzicht verziekt. En procederen helpt bijna niet. Kom daarom nu in actie tegen deze irrationele en falende energiepolitiek van de gemeente.

Met de het rapport “Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030” maakt de gemeente een eerste schifting in gebieden waar wel en geen parken met ruim 200 meter hoge windturbines kunnen komen. Er komen in ieder geval geen windturbines in gebieden die als landschappelijk “hoog” en “zeer hoog” gekwalificeerd worden. Dat lijkt ergens logisch, maar waar is die kwalificatie op gebaseerd? Waar komt die vandaan? Het is toch merkwaardig dat gebieden waar de hoogspanningsmasten staan als landschappelijk “hoog” gekwalificeerd worden. Bewoners van deze “hoog” gekwalificeerde gebieden zullen ongetwijfeld opgelucht adem halen, maar hoe zit het met andere bewoners?

Met misleidende slogans als “We willen een duurzame en leefbare omgeving, waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen. Het gaat om een grote verandering, waar we inwoners nauw bij willen betrekken.”, probeert de gemeente in de 2030 te verhullen dat ze gebieden heeft aangewezen waar de parken met zo hoog mogelijke windturbines moeten komen. Natuurlijk staat e.e.a. in het Verrijkte rapport, maar je moet goed zoeken en zelf de verbanden leggen. En in de persberichten rept de gemeente met geen woord over de aangewezen windturbine-gebieden. Het is daarom van groot belang dat bewoners zich zélf informeren: www.bronckhorst.nl/routekaart . Het gaat om o.a. het buurschap Bekveld en het gebied tussen Keijenborg en Velswijk.

Bewoners van Bronckhorst die een ongeschonden landschap een warm hart toedragen, en zeker de bewoners van de aangewezen windturbinegebieden, moeten voordat de gemeenteraad de Verrijkte routekaart gaat goedkeuren in actie komen. Daarna staat de burger namelijk alleen. Want als er een initiatiefnemer voor een windmolenpark komt, dan mogen alleen nog “belanghebbenden” bezwaren maken. En een initiatiefnemer komt er,  want er is veel (subsidie-) geld mee te verdienen. En de directe omwonenden, de belanghebbenden, hebben het nakijken. Eerst de jarenlange procedures, de slapeloze nachten en de advocaatkosten. En daarna de slagschaduwen, de laagfrequente bromtonen en het verpeste uitzicht. En natuurlijk het verlies in de waarde van de woning. Niemand wil dat dit hemzelf overkomt. Daarom is nu gezamenlijke actie nodig want  “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” En help ons landschap te behouden. Meldt u aan bij: bronckhorst@windturbinevrij.nl

Stichting Bronckhorst Windturbinevrij i.o.

Advertenties

De Bekveldse koninklijke hoogheden in het vogelschieten en -knuppelen zijn bekend

Gevolgd door een daverend feest dat door de band Mainz Music tot in de nokken van de Bekveldse feesttent doordrong, werden gisteravond de monarchen 2019 na een felle maar sportieve strijd gekroond. Het was Robert Bijenhof die de op dat moment al zwaar geteisterde vogel met een welgemikt schot uit zijn lijden verloste. Het was meteen daarop aan de hartelijke felicitaties en kussen goed te zien dat iedereen hem de titel van Bekveldse schutterskoning 2019 van harte gunde.

Bij het jeugdvogelschieten was de strijd niet minder fel maar moesten de herenschutters het ook dit jaar weer afleggen tegen een jongedame. Anne Wullink aan wie wij de titel zeer gunnen, mag zich jeugdschutterskoningin 2019 noemen. Verrast maar glunderend van plezier nam ze de felicitaties in ontvangst. We zullen haar een jaar lang met een diepe buiging vereren.

Het vogelknuppelen was zoals alle eerdere edities een aangelegenheid waarbij alleen dames hun kwaliteiten mogen tonen. Nadat de strijd om de titels vogelschieten al waren vergeven en langzaam de duisternis ingevallen was, ging de strijd bij het vogelknuppelen nog even door. Hoewel de vogel inmiddels al zo toegetakeld was dat dat het arme beest buiten bewustzijn geraakt was, duurde het nog een tijd eer die finaal van zijn voetstuk viel. Het was Caroline Fonhof die erin slaagde voor de tweede keer de titel knuppelkonining in de wacht te slepen. Waaruit ook maar weer blijkt dat de Koningsweg inmiddels kan bogen op een groot aantal titels in het vogelschieten en -knuppelen.

Het Koningswegmagazine feliciteert de gelukkigen en hun Koninklijke gemalen van harte met de behaalde successen.

Nog twee nachtjes slapen en dan…Bekvelds feest

Gisteravond kort na het genieten van de avondmaaltijd kwam het befaamde team van vrijwilligers van de Buurtvereniging Bekveld samen om het vele werk dat hen nog te wachten stond te verrichten. Onder het gulden motto “samen sterk” werden de mouwen opgestroopt en de spierballen op de proef gesteld bij het plaatsen van de infrastructuur die het Bekvelds feest in goede banen moet leiden.

De geestdrift was evenals de humor op hoog niveau en hier en daar vlogen de kwinkslagen als zwaluwen over de grasmat van de familie Smeitink. Over de details daarvan zullen we maar zwijgen, want die logen er niet om. Dat belooft nog wat als vrijdag op die locatie de poliklinische klucht  Verkeerde hulp op de eerste hulp gespeeld wordt. We kunnen u alvast melden dat mocht het lachen u vergaan een team van de EHBO klaarstaat u weer op het been te helpen.

Adriaan, Ik zei toch niet zo.

Ajuus moet aan de binnenkant.

Welkomspoort wordt aangelegd.

En overeind gehesen.

Douwe Egberts wordt aangevoerd.

En de Tonino.

Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.

Kunnen er nog fietsen tussen?

Bekvelds Feest nu ook op het glasvezelnet.

Adriaan Nab wordt tot de orde geroepen.

Het palais de friture van Joost Jansen.

 

 

Nog drie nachtjes slapen en dan……Bekvelds feest

Het Bekvelds Feest is uitgegroeid tot het belangrijkste hoogtepunt van het buurtschap en zal ook dit jaar in zowel letterlijke als figuurlijke zin toneel zijn van tot gezelligheid stemmende taferelen. In letterlijke zin zal dat op de eerste van de drie dagen al blijken met de traditionele klucht door het Bekvelds toneelgezelschap, dat zoals de voorgaande jaren de splinters van de bühne zal spelen om de toeschouwers tot schaterlachen te brengen. Een idealere start van het Bekvelds Feest valt er nauwelijks te bedenken. Met de klucht “Verkeerde hulp op de eerste hulp” blijken uw hoge zorgkosten weggegooid geld te zijn. In deze klucht is niets wat het lijkt te zijn en zullen de grappen en grollen u ervan overtuigen ook de andere feestdagen te bezoeken. Voor degene die de avond liever thuis aan de buis zit is er naast een avond- ook een middagvoorstelling. We kunnen u nu al verzekeren dat het niet bij toneel alleen blijft en dat er in de pauzes van de klucht het niet aan natjes en droogjes zal ontbreken.

Hoofdreden van het driedaagse Bekvelds Feest is de rijke traditie van het vogelschieten. Iedere keer weer met hoogoplopende spanning over wie de schutterskoning(in) wordt en hoelang het duurt eer de vogel de geest geeft. Want pas nadat het doorzeefde vogelbeest op de Bekveldse leemgrond ligt te spartelen, gaan de tapkranen met het gulle het goud uit Groenlo pas echt op volle kracht aan de slag. Naar goed Bekvelds gebruik met het huldigen van de schutterskoning(in), de jeugdschutterskoning(in) en de knuppelkoningin. Dit alles omkaderd door de schitterende coverband Mainz Music die Bekveld op zijn grondvesten zal laten schudden. Terugkijkend op de vorige 32 afleveringen, zal het ook dit jaar weer een bruisend feest worden.

Als onbetwistbaar hoogtepunt van het Bekvelds Feest krijgt de Buurtvereniging Bekveld de eer het Bronckhorster Koningschieten te organiseren. De laatste drie koningen en koninginnen van alle dorpen en buurtschappen van Bronckhorst komen dan hun kwaliteiten meten om zich te mogen kronen tot Koning/-in van Bronckhorst. Een felbegeerde titel die een zware strijd zal opleveren. Maar omdat in Bekveld krachmetingen nimmer met het mes op tafel gedaan worden, zal het met een brede glimlach zijn. Rondom het Bronckhorster Koningschieten zullen er voor het ganse gezin een allerlei van gezellige activiteiten georganiseerd worden zodat de kinderen zich niet hoeven te vervelen.

Na het neerzijgen van de koningsvogel zal naar verwachting een feest ontbranden dat zijn weerga niet kent. En dat laatste is verzekerd omdat de band Boh Foi Toch de gemoederen tot feestvreugde zal voeren, en we ons van de Keijenborgse Kermis herinneren dat de band daar geen moeite mee heeft.

Voor de precieze locatie en data van het Bekvelds Feest kunt u hier terecht

 

Bronckhorster Touwtrektoernooi 2019 drukbezocht en feestelijk

Vele handen maken licht werk, is een oude wijsheid die in de Achterhoek strikt nageleefd wordt. Het Bronckhorster Touwtrektoernooi mag dan dankzij de vele handen van de vrijwilligers van de Ttv Bekveld tot stand gekomen zijn, er komen ook veel handen het zware werk van het touwtrekken verrichten. Zij het, anders dan de meer serieuze touwtrekcompetitie, met een lach en een traan en een feestje toe.

Het meest opvallende aan de editie 2019 was het feit dat de jongeren de ouderen in aantal overvleugelden, wat goed nieuws is voor zowel de touwtreksport als voor het Bekveldse verenigingsleven. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is een andere oude wijsheid, die bij de Ttv Bekveld duidelijk in acht genomen wordt.

Bij het Bronckhorster Touwtrektoernooi is meedoen belangrijker dan winnen, maar dat mocht niet verhinderen dat de teams er alles aan deden niet als verliezer ten onder te gaan. Wat weer veel kijkplezier opleverde. Vooral het optreden van de gelegenheidscoaches was het bekijken waard. Er waren er bij die tot in de Zutphense Hanzehof te horen waren.

Omdat de regen zo nu en dan spelbreker dreigde te worden, werd deze editie als een semi-indoorwedstrijd gehouden. Maar bij vlagen leek het meer op modderworstelen dan op touwtrekken. Daarbij hielp ook niet dat sommige deelnemers meenden op gymschoenen de strijd aan te moeten gaan. Waakzaamheid is hier geboden, want voor je het weet zit je volgend jaar met een team van het Bolshoi Ballet.

Geen overdreven veronderstelling als je weet dat dit jaar een medisch team van de Radboud Universiteit meedeed. Gelukkig niet in witte jassen en met gedesinfecteerde rubberhandschoentjes, want teamleidster Anne Til had al duidelijk gemaakt dat ze in de Achterhoek geen watjes zijn.

Het strijdtoneel mag dan veel kijkplezier opgeleverd hebben, er was nog een ander hoogtepunt van niet mis te verstane proporties. De inmiddels ver over de streekgrenzen befaamde The Dudes of Hengel hadden in alle wijsheid besloten hun eerste singel op het Bronckhorster Touwtrektoernooi te introduceren. Stop That Chicken is country rock uit eigen keuken en dus niet gecoverd. Alleszins redenen steun toe te zeggen aan de muzikale ambities van Patrick Garritsen en Mark Oldenhave, want wees zuinig met wat u hebt is de derde oude wijsheid waar we graag aandacht voor vragen.

Dat de dag een groot succes werd, vraagt om een diepe buiging naar de vrijwilligers van de Ttv Bekveld, de deelnemende teams, de officials en niet in de laatste plaats, Diny en Peter Berenpas, die hun erf gastvrij ten gerieve van het algemeen belang ten dienste stelde.

Voor degenen die, volgens nog zo’n oude wijsheid spijt hebben als haren op hun hoofd, dat ze niet gegaan zijn, op oudejaarsdag is op het erf van Diny en Peter Berenpas een herkansing bij het carbidschieten.  De ervaring leert ons dat op de laatste dag van het jaar wederom countryrockers uit het welbekende Underkoffer-nest geplukt zullen worden om een feestje te brouwen.

Beelden zeggen meer dan woorden, daarom zal op Facebook een beeldverslag van de dag verschijnen. Zie hier.

 

 

Het Bronckhorster Touwtrektoernooi 2019 in strijd tegen de zomervermoeidheid

In augustus beginnen de eerste tekenen van zomervermoeidheid zich aan je ledematen op te dringen. Met  de verzengende nachten achter ons en het recente hitterecord nog vers in het geheugen gegrift, zal het moeite kosten het hoofd koel te houden. Maar op 18 augustus zal het zeker niet lukken want op die dag zal aan de Wichmondseweg, op het erf van Diny en Peter Berenpas, wederom het Bronckhorster Touwtrektoernooi plaatsvinden.

Voor nieuwe ingezetenen van Bekveld en degenen die er nog geheel onbekend mee zijn, het is een even heroïsch als hilarisch sportevenement waar de krachten niet gespaard zullen worden, maar de gezelligheid de boventoon voert. Er zal veel zweet vloeien bij de krachtmeting tussen de teams, dus het regentekort zal die dag serieus aangepakt worden.

Je zou kunnen stellen dat het Bronckhorster Touwtrektoernooi ook een typisch plattelandsritueel met feestje toe is. Want als je touwtrekteams inviteert, en daarnaast ook een podium creëert voor The Dudes of Hengel, smeek je om meer dan alleen een sportief evenement. Er moet daarom nog maar eens aan herinnerd worden dat het duo Patrick Garritsen en Mark Oldenhave zich gespecialiseerd hebben in het spelen en zingen van countryrock uit meer dan een halve eeuw repertoire. Aan de Wichmondseweg vloeien de Country Roads dan ook samen onder het weldadige gezang en gitaarspel van deze Achterhoekse cowboys. Het wilde westen, maar dan in het oosten, zullen we dan maar zeggen.

Om de middag naar tomeloze hoogte te voeren zal ook de editie 2019 van het Bronckhorster Touwtrektoernooi weer vergezeld gaan van het rijkelijk vloeiend beekwater uit Groenlo en zal er ook weer een walm van braden en frituren boven het evenement opstijgen. Een oud Achterhoekse wijsheid zegt immers dat samen eten en drinken verbroedert.

Of ze ook aan de editie 2019 zullen deelnemen, is bij de redactie van het Koningswegmagazine nog niet bekend, maar in 2018 ging de beker van het toernooi naar het ongeslagen veteranenteam. We herinneren ons nog goed hoe de grond in de wijde omtrek beefde als dit team de hakken diep in de weerbarstige leemgrond stampte en met handen als kolenschoppen zich vergepen aan het touw en hun tegenstanders, zoals de foto boven dit artikel ook moge getuigen.

Voor degenen die liever een rustige boven een gezellige zondag preveren, geldt het motto: je kunt er maar beter bij zijn dan er last van hebben. Bovendien is gezelligheid een kostbaar goed dat langzaamaan een schaarsteproduct aan het worden is. Dan toch maar de Achterhoekse gezelligheid als immaterieel erfgoed aanmelden bij de betreffende instanties?

Maar nog beter is het proefondervindelijk de dag aan den lijve te ondergaan dan van anderen te moeten vernemen dat het zo’n ontzettend gezellige middag was.

Dus…

Voor de precieze details kunt u hier terecht.

 

 

Bronst in Bekveld

Wij, of liever zij, zitten middenin de bronsttijd. Wat gewoon wil zeggen dat juffrouw ree eraan denkt iets aan de voortplanting te doen en een jongeman voor de technische kant van dit verlangen verlokt door hem haar achterwerk te laten zien onder het motto zie toch hoe mooi ik ben.

De jongeman, een echte macho die de nobele taak opgelegd kreeg de jongedame op haar wenken te bedienen, was zichtbaar getroffen in zijn trots en huppelde (wat in reekundige termen drijven genoemd wordt)  wellustig achter de jongedame aan. En met recht, want enkele weken geleden had hij nog fier een concurrent met bedreigende lichaamstaal uit zijn territorium verwijderd.

Aan de bosrand ontspon zich een ritueel van verleiden en behagen dat hoogstwaarschijnlijk in een Midsummer Night’s Dream eindigde. Dat laatste werd echter aan mijn waarneming onttrokken. Maar goed ook, want het Koningswegmagazine kan zich geen uitingen van onzedelijkheid permitteren.

De uitkomst van dit romantische tafereel valt ergens in mei of juni te verwachten. Wij kijken er reikhalzend naar uit.