De eikenprocessierupsen van de Krommedijk bedanken de gemeente Bronckhorst voor de riante aanleunwoningen

De wereld vanuit het ambtelijke designmeubel bestieren is een makkie. De kloof tussen theorie en praktijk is echter groter dan doorgaans gedacht wordt. Gaat het over de natuur, of om nog wat preciezer te zijn, over de fauna, dan blijkt de kloof onoverbrugbaar. Dat komt vooral omdat de fauna zich zelden laat ringeloren door ambtenaren die vanuit de theorie de praktijk denken te kunnen regelen. Regeren is vooruitzien, maar met een beetje vooruitziende blik kun je weten dat de theorie vaak door de praktijk ingehaald wordt.

Zo bedacht men aan de Bekveldse Krommedijk de eikenprocessierups te lijf te kunnen gaan door aan de stammen van de eiken aanleunwoningen voor pimpel- en koolmezen te bouwen. Een vorm van biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Men dacht, we binden de kat aan het spek. De mezen hoeven voor hun jongen nog slechts de cafetaria in de met rupsen gevulde panty’s te bezoeken en klaar is kees. Of nog liever, klaar is mees.

Maar in plaats van de mezenkasten als een bedreiging te zien hebben de rupsen de aanleunwoningen juist van harte toegejuicht. Als de beestjes handjes hadden, hadden ze aan de Krommedijk een luid applaus gehoord. De rupsen vonden de aanleunwoningen namelijk ideaal om er hun eigen aanleunwoningen aan vast te bouwen. Als de rupsen niet alleen handjes hadden maar ook konden schrijven en spellen, dan zouden ze de gemeente zeker een dankbrief gezonden hebben. Maar omdat de rupsen ongeletterd zijn doet het Koninsgwegmagazine dat maar voor ze.

Bovenop dit alles, was het eigenlijk ook wel een beetje naïef te denken dat pimpel- en koolmezen hun kinderen zouden vetmesten met eenzijdig cafetariavoedsel. Vogels zijn vaak verstandiger dan mensen en kiezen voor hun jongen een gevarieerd menu, hoewel een eikenprocessie-frikandel er ook wel eens in gaat.

 

 

Advertenties

Broek Uut Fuif 2019 klimaatneutraal, duurzaam en groen

Het managementteam van de Broek Uut Fuif gaat met zijn tijd mee. Om die reden werd na lang nachtelijk beraad het besluit genomen de editie 2019 een groen imago te geven. De Broek Uut Fuif draagt dit jaar een groene sticker, zodat niemand slapeloze nachten uit schuldgevoel wegens het bezoek aan de fuif hoeft te hebben.

Anders dan zoals op de meeste tentfeesten het geval is, wordt het bier op de broek Uut Fuif niet in plastic wegwerpbekers maar uitsluitend in flesjes van duurzaam glas verstrekt. De flesjes zijn geschikt voor hergebruik en om ecologische redenen in groen glas uitgevoerd.

Voor degenen die de opwarming van de aarde als de grootste bedreiging zien, is het goed te weten dat voor de editie 2019 het managementteam besloten heeft de buitentemperatuur van de fuif lager dan gebruikelijk te zetten. Het voornemen is het kwik in de late uurtjes tot even onder het vriespunt te laten zakken. Om de kou te compenseren zal op het buitenpodium de band Brood op de Plank hartverwarmende songs ten gehore brengen in de strijd tegen de onderkoeling. Mocht de kou toch toeslaan, dan kan men zich in de feesttent aan het hellevuur van de band SatisFexy warmen.

Verder is het goed te weten dat de snacks die door de befaamde traiteur Joost Jansen toebereid worden uitsluitend van vegetarisch gedierte is dat diervriendelijk geslacht werd.

Om bovenstaande redenen is speciaal voor de editie 2019 van de broek Uut Fuif een vlag ontworpen om het groene imago van de fuif nog eens extra te benadrukken.

 

 

 

 

Verkeersopstopping door de Broek Uut Fuif

Gisteravond was er opschudding aan de Bekveldse Koningsweg toen de befaamde toiletwagen die vele Bekveldse feesten van een effectieve bierafvloeiing heeft voorzien, vanaf de winterstalling richting de locatie van de Boek Uut Fuif vervoerd werd. De enorme file die tengevolge hiervan ontstond kon dankzij snel optreden van de jonge Bekvelder Bas Tanck via de A12 omgeleid worden.

Hoewel de toiletwagen tijdelijk zo scheef als de befaamde Toren van Pisa het beeld van de Koningsweg bepaalde kon die toch ongeschonden het erf van de familie Ter Maat bereiken en werd daar onder luid applaus geestdriftig onthaald.

We kunnen nu al verklappen dat de toiletwagen tijdens de winterstalling een smaakvolle restyling ondergaan heeft en nu ook in de geest van deze tijd het predikaat klimaatneutraal mag dragen. Een heugelijk feit dat aanstaande zaterdagavond gevierd mag worden.

 

Gemeentelijk groen licht voor Kuuroord Bekveld

Het werd bij toeval ontdekt: de ongeëvenaarde helende krachten die de Bekveldse oergrond eigen is. Het was een bekende Bekvelder die tijdens een tocht op klompen een onbedoelde val maakte waarbij hij in een zompige massa van met koemest aangelengde leem terechtkwam. Een dag later zag hij in de spiegel dat hij herboren was als een jongeling. Onderzoekers met een specialisatie in de wetenschap die zich bezighoudt met verjongingsaspecten, doken op dit wonder en vonden het geheim: Bekveldse leem in een bepaalde dosering gemengd met koemest. Niemand minder dan de beroemde dermatoloog prof dr. Ludwig Oetker, de uitvinder van het puddingmasker waarmee veel dames hun gelaatsplooien hebben weten te reduceren, kwam hoogstpersoonlijk kennisnemen van het wonder van Bekveld.

Prof. dr. Ludwig Oetker.

Kort na de ontdekking kwam een aantal Bekveldse ondernemers samen om een businessplan uit te werken. Men was het meteen met elkaar eens: er moest een kuuroord verrijzen waar de helende krachten van dit Bekveldse wonder economisch benut kunnen worden. Het nuttige met het aangename combineren, was het motto. Na een urendurend overleg kwam er een compromis op tafel waarin iedereen zich kon vinden.

Ondernemers toosten op het bereikte resulaat.

De beroemde Italiaanse architect Catenaccio Tagliatelle kreeg de opdracht een markant gebouw te ontwerpen dat niet detoneert in het Bekveldse coulisselandschap. Aan deze opdracht heeft hij in alle opzichten voldaan en het ontwerp is inmiddels door de welstandscommissie van de gemeente goedgekeurd.

Het kuuroord valt nauwelijks op in het landschap.

Ondertussen wordt vaart gemaakt met de productie van het inmiddels geroemde product, dat onder de naam BELEME® (Bekvelds Leem en Mest) een patent verwierf om voor namaak te waken. En dat laatste bleek niet onterecht, want inmiddels is er ook namaakproduct op de markt gebracht dat zoals uit analyse bleek niet uit Bekveldse leem maar uit gewone Keijenborgse tuinaarde bestaat. Het behoeft geen betoog dat de helende kracht van dit product nihil is en bij sommigen zelfs het verouderingsproces versnelt. Mocht het op kermissen en markten te koop aangeboden worden, mijd het product dan.

Ook uw verslaggever deed de verjongingskuur met BELEME®.

Door de handmatige winning van dit product zal er een stevig prijskaartje aan hangen. Maar men moet bedenken dat ook aan een facelift een fiks prijskaartje hangt. Daarbij komt nog dat een Bekveldse kuur met veel luxe en gerief omgeven is en tegelijkertijd een opkikker is voor de mentale gesteldheid en het zelfbeeld zal verbeteren.

De handmatige winning is zeer arbeidsintensief.

De tijd die rest voor de voltooiing van het kuuroord wordt ondertussen benut door een vriendelijke Bekveldse boer die zijn schuur afstond om het project al een voorlopig bestaansrecht te geven. Daar is een tijdelijk groepsbassin aangelegd waarin een massa van het kostbare goedje BELEME® kolkt en broeit. Bekende Bekvelders mochten in een try-out de helende kracht van dit product  proefondervindelijk ondergaan. Hun bevindingen zijn lovend tot laaiend enthousiast te noemen.

Het kuuroord Bekveld zal ongeveer tussen de Koningsweg en de Krommedijk gesitueerd worden. Wegens de te verwachte verkeersdrukte zal de Koningsweg van tweebaansweg tot vierbaansweg met stoplichten aangepast worden.

Natuurlijk zal er ook een offer gebracht moeten worden voor dit voor de economie van Bekveld briljante plan. Er zullen enkele woonhuizen sneuvelen en er zal hier en daar grond onteigend worden. Maar men moet wel bedenken dat een kuuroord in Bekveld zeer veel voordelen biedt en een geducht wapen tegen de bevolkingskrimp zal zijn.

Ondanks de vele positieve effecten die het kuuroord oplevert stuit het project echter ook op felle tegenstand. Zo werd er een blokkade opgericht om een bus met Wassenaarse notabelen het genot van een kuur te ontzeggen. Die keerde onverrichter zake terug richting riante villa’s.

Tot hier en niet verder!

Bekveld kuuroordvrij!

Over de ontwikkelingen betreffende dit ambitieuze project adviseren wij het Koningswegmagazine nauwgezet te volgen. Het laatste woord is er zeker nog niet over gesproken.

Foto boven het artikel: bekende Bekvelders testen het wonderproduct.

Bekveld FM wijdt neo-bruegheliaans meubelstuk in met een feestje

Met een aanwakkerend voorjaarszonnetje nog voelbaar in de rug geëtst, toog uw verslaggever te velde afgelopen zaterdagavond weer naar een editie van Bekveld FM. Aan de gelaatsuitdrukking van de aanwezigen was te zien dat bij hen de kou uit de lucht was en de stemming geschikt was om er een feestje van te brouwen. Wie brouwen zegt, denkt dan meteen aan het gulle goud uit Groenlo, dat reikhalzend wachtte op de grijprage handen van de aanwezigen.

In het rondom gelegen Bekveldse landschap hing een versmelting van geuren die zo typisch voor het platteland is. De odeur van opkomende vegetatie en aangelengd met een mestachtig boeket vraagt om een kennersoordeel. Er zijn er die menen dat dit aroma de stemming milder maakt en dat daardoor in Bekveld gewelddadigheden zeldzaam zijn. Je zou zeggen, in conservenblikken doen met dit aroma en naar de Randstad sturen om de mens aldaar daar tot kalmte te bedwelmen.

Dat was zaterdagavond dus niet nodig, want de stemming was mede door het opsnuiven van het voorjaarsaroma opperbest. Het was zelfs opvallend druk en wel in die mate dat de punten van ons schoeisel gratis gepolitoerd werd. Waarvoor dank aan de aanwezigen die de puntige brogues van de verslaggever te velde er weer als nieuw uit lieten zien. Inderdaad, de duurzaamheid leeft in Bekveld.

Mochten de lezers zich afvragen of er nog nieuwtjes te melden zijn, dan is het antwoord, welzeker waren die er. Zo heeft het Bekfeld FM team een oogverblindende kast aangeschaft om valpartijen over rondslingerende bedrading te voorkomen. De keus was gevallen op een neo-bruegheliaans meubel van de beroemde schrijnwerker Andries Nooitvangehoord. Een waar meesterwerk ontwaarde zich aan ons oog. Tevens is aan het her en der neerkwakken van jassen definitief een einde gekomen met de aanschaf van een kapstok in art nouveau-stijl. Als laatste vernieuwing kan gemeld worden dat het damestoilet sinds kort voorzien is van een retro surrogaatlinoleum vloerbedekking. Het in de buitenlucht gesitueerde herentoilet werd enige jaren geleden al voorzien van een nieuwe vloerbedekking van Engels raaigras zodat er na het mesten ook geoogst kan worden.

Waarmee maar weer gezegd is dat de heren van Bekveld FM de smaak goed te pakken hebben. En dat is goed nieuws want het oog wil ook wat.

Minder goed was het huiswaarts zwabberen van uw verslaggever te velde. Dat hij uiteindelijk ongeschonden zijn bed vond was meer aan toeval dan aan wijsheid te wijten.

De art nouveau-kapstok in functie.

Gaat die erin of eruit?

Henk Wissink opent neo-bruegheliaanse kast officieel.

De stamtafel in de was gezet.

Het schoeisel wordt gratis gepolitoerd.

Jan Oldenhave hoort een zalig geluid.

Bekveld FM in de lucht.

Geen heisa maar hijsen van jagdbitter.

Jubileum Rondum Jan opgeluisterd met de uitreiking van de Gezelligheid-Award 2018

Gisteravond, terwijl een kille nevel over de Bekveldse velden neerzeeg, kwam het genootschap Rondum Jan weer samen voor een herderlijk avondje geestelijke verrijking. Het genootschap had het eenjarig bestaan te vieren en deed dat in volle luister. Na de vele belangrijke thema’s die besproken werden was er door de leden in een geheim beraad besloten een der leden voor te dragen voor de Gezelligheid-Award 2018. Een huldeblijk voor diens grote inzet de gezelligheid tot grotere proporties te cultiveren.

Voor de aanwezige leden was er gebak met koffie als entree. Daarna kwamen de filosofische thema’s aan de orde, zoals de prangende vraag of het bier nog wel net zo lekker smaakt als een week geleden. Als hoofdthema deze keer de kabinetsplannen betreffende het veelbesproken Nationaal Preventieakkoord. Alle leden waren voor de invoering van dit gezondheidsstimulerende plan in de Randstad. Hoe meer ze daar op een houtje bijten, des te minder betutteling voor het plattelandsleven te vrezen valt. Enkele leden stelden zelfs een algemeen spreekverbod voor de Randstad voor om de rust op het platteland te herstellen. Dit plan werd unaniem aangenomen. Een algemeen spreekverbod voor de Randstad zal een positief effect hebben op de CO2 uitstoot zal ook voor het klimaat gunstig uitpakken.

Nadat de breedvoerige discussies over deze thema’s voltooid waren brak het moment eindelijk aan dat de kroonkurken van de fles konden en het gulle goud uit Groenlo weer rijkelijk kon vloeien. Dit werd gastronomisch  geflankeerd door verfijnde hapjes die voor de gelegenheid door een gerenomeerde ’s Graevenhaegsche traiteur verzorgd werden. Nu ze daar toch op een houtje gaan bijten, kan het platteland daar rijkelijk van mee profiteren, is hierbij de nobele gedachte.

De zeer geslaagde samenkomsten van het genootschap Rondum Jan zouden onmogelijk geweest zijn als niet een eminente Bekvelder zich daar gastvrij voor ingezet zou hebben. Daarom besloot de jury Jan Oldenhave te huldigen met de Gezelligheid-Award 2018, die hem overhandigd werd door de  praeses van de jury, de heer Marcel Berendsen. Onder het genot van een goed glas jagdbitter werd hij feestelijk gehuldigd met de bekroning voor zijn inspanningen voor het welzijn van de leden van het genootschap.

Vanaf de burelen van het Koningswegmagazine feliciteren wij hem van harte met dit grote succes.

Verhitte discussie over het Preventieakkoord.

Zelfs de stoppen sloegen door.

Hier geen Preventieakkoord.

Maar wel feestverlichting.

Toostjes met kaviaar en pâté de foie gras.

Daar moet op geklonken worden.

 

Het was weer goed raak bij het Schuttergilde St. Jan Keijenborg

 

Wie revanche wilde op de vorige week gehouden eerste ronde van het Stratenschiettoernooi van het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg, kon zich in de tweede ronde opnieuw meten met zijn of haar opponenten. Maar achter iedere werkelijkheid schuilt een andere, want er mag dan wel geschoten zijn, gehesen werd er des te meer. Niet dat er aan gewichtheffen gedaan werd. Maar als er echt een krachtmeting te bespeuren was in de Horst, dan toch een die vooral de gezelligheid naar grote hoogte hees. Het Hijsersgilde St. Jan Keijenborg promootte echter ook het boogschieten zodat er naast gehesen ook geschoten werd. We kennen het beroemde gezegde niet gehesen is mis gehesen. Sommige deelnemers lieten echter blijken dat ze niet in beide takken van sport even bedreven zijn en bleken in het hijsen beter dan in het schieten.

Onverkwikkelijk was het droevige feit dat de bekende Bekvelder Jos Zündapp onfortuinlijk een pijl in het stucwerk van de Horst schoot. Volgens zijn eigen zeggen door de frustraties die hij opgelopen had bij het incident tijdens de GP van Brazilië tussen onze nationale autosportheld Max Verstappen en de achterblijver Esteban Ocon, waardoor Verstappen naar de overwinning kon fluiten. Jos zou in een driftbui over dit incident een flinke hap uit de stoffering van zijn fraaie zithoek gebeten hebben. Het voornemen is nu de reparatiekosten van de zithoek, de herstelwerkzaamheden door de stukadoor en de 10 punten verlies die Jos bij de handboogwedstrijd opliep, juridisch op Esteban Ocon te verhalen. Er is inmiddels een doneeractie gestart om Jos hierin te steunen.

Nadat de handboogcompetitie gedaan was, spoedden de deelnemers zich naar de tafels om daar de competitie hijsen met elkaar aan te gaan. Om redenen van privacy wordt daar echter geen ranglijst met namen van bekend gemaakt, maar gezien het aanslaan van een nieuw fust met het edele gulle goud uit Groenlo, werd deze sport met minstens net zoveel geestdrift bedreven als het boogschieten.

Gezien het feit dat de hijssport zeer uitputtend is, werd ook dit jaar een team ingezet om de ravitaillering te verzorgen. Met de bekende Keijenborger gehaktbal werd voorkomen dat de deelnemers wegens uitputting en hongerklop de finish niet haalden.

Of de Bekveldse teams zoals ieder jaar in deze tak van sport wederom hoog eindigden, kunnen we om eerder genoemde redenen niet meedelen, maar uw verslaggever te velde begon naarmate de kleine uurtjes naderden en zelfs duidelijk overschreden werden dubbel te zien en greep dientengevolge een paar keer mis wat zijn puntentotaal negatief beïnvloedde. Om erger te voorkomen werd hij mechanisch afgevoerd.

De echte cracks in de sport van het hijsen bleven echter strijdlustig tot het bittere eind doorgaan en werden beloond. De finalisten gingen er uiteindelijk met het meeste gulle goud vandoor. Gezaghebbende bronnen meldden de redactie dat zij de volgende dag meteen aan de aspirine moesten. Inderdaad, hijsen is een keiharde sport.

De dames van de ravitaillering.

Eerst spannen en dan pas loslaten Marcel.

Vertel nog eens mop.

Geloof je nog niet dat het in de roos was?

Keijenborger pleegt spelbederf.

Heus, het komt echt door Esteban Ocon.

De start van de competitie hijsen.

Hijsersgilde St. Jan Keijenborg traint.

Het Bekvelds hijsteam.

De Hengelse hijsers in de achtervolging.

De finalisten.

Uw verslaggever oneervol afgevoerd.